Výzva 56

Zahraniční vzdělávací pobyty žáků a pedagogů

V právě probíhajícím školním roce naše škola realizovala v rámci Výzvy 56 – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy.

10 žáků druhého stupně v době od 8.-14.11.2015 absolvovalo intenzivní jazykový kurz v Paříži. Součástí pobytu bylo i poznávání historie a současnosti Paříže. V rámci pobytu si žáci rozšířili jazykové kompetence ve francouzštině i angličtině.

10 žáků druhého stupně se pak v termínu od 15.-20.11.2015 jazykově vzdělávalo ve skotském Glasgow. V době, kdy neprobíhala jazyková výuka, žáci navštěvovali kulturní památky, architektonické stavby a muzea. Velkým přínosem byla možnost ověřit si své jazykové znalosti získané v naší ZŠ v reálných situacích s rodilými mluvčími.

Vzdělávání pedagogů bylo zaměřeno na shadowing (porovnání výukových metod a forem na vybraných zahraničních školách). Pedagogové postupně od září do října vycestovali ve třech pětičlenných skupinách do Finska – Nurmijärvi, Irska – Dublin a na Maltu – Attard. Tyto stáže byly zaměřeny na přírodovědné a technické předměty i na výuku cizích jazyků. Pedagogové měli možnost sledovat průběh vyučování, organizaci vzdělávacího procesu, integraci žáků, či práci asistentů i materiální a technické vybavení školy. Měli možnost diskutovat s pedagogy o používaných metodách a formách výuky, o možnostech dalšího vzdělávání pedagogů, o finančním zabezpečení chodu škol, o probíhajících projektech, spolupráci s rodiči aj.

Po ukončení všech stáží pedagogové prezentovali své poznatky svým kolegům, probíhaly diskuze, ve kterých si pedagogové vyměnili své zkušenosti a názory.

Můžeme říci, že naše školství je z hlediska kvality výuky na srovnatelné úrovni, rezervy vidíme v  materiálním vybavení či finančním zabezpečení integrace žáků.

jazykový pobyt v Paříži

Jazykový pobyt ve Skotsku