Vedení školy

Mgr. Dagmar Adamová – ředitelka školy     Dagmar Adamová
Mgr. Antonín Vavřač – zástupce ředitele školy
Gertruda Martynková – výchovný poradce
Mgr. Ivona Ćmielová – Školní metodik prevence
Mgr. Jíří Walach – ICT koordinátor