Školní jídelna

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Školní jídelna

Kontakt
tel. 558 363 036 nebo 739 636 466 (odhlašování obědů)

Informace pro rodiče – Program Obědy dětem

Nadační fond Drab foundation zajišťuje Program Obědy dětem. Hlavní motivací je snaha pomáhat těm rodinám, jejichž ekonomická situace je dlouhodobě nepříznivá a rodičům neumožňuje, aby kupovali svým dětem obědy ve školních jídelnách   Nejčastěji  jsou do programu zařazeny  děti, kterým se rodiče snaží zajistit základní potřeby, ale jejich tíživá finanční situace jim to neumožňuje. Dále program podporuje sirotky a děti rodičů-samoživitelů. Pomoc je poskytována prostřednictvím škol a jídelen. Bližší informace najdete na drabfoundation.org. V případě  Vašeho zájmu kontaktujte vedoucí školní jídelny.

(Tato informace je předána všem žákům ZŠ a MŠ Písek u Jablunkova.)

INTERNETOVÉ PŘIHLÁŠENÍ na e-stravu

číslo našeho zařízení 69
Kód uživatele/číslo čipu strávníka/např. 333
Heslo/první písmeno jména a příjmení + číslo čipu/např. Jan Novák/jn333

Zařazování strávníků do věkových skupin podle roku narození

Mateřská škola Základní škola
celodenní (odklad) 33,-Kč (37,-Kč) 1. skupina (7-10let) 21,-Kč
polodenní( odklad) 27,-Kč (31,-Kč) 2. skupina (11-14let) 23,-Kč
cizí strávníci 62,-Kč 3. skupina (15 a více) 25,-Kč

Ceny jsou platné od 1. 3. 2018

celodenní strava – 2x svačina, oběd,  pitný režim
polodenní strava – svačina, oběd, pitný režim
odklad – děti s odkladem zahájení školní docházky

Jídelní lístek ZŠ

Jídelní lístek MŠ

přihlášení e-strava

informace pro strávníky

Vnitřní řád školní jídelny

29.10.2015 se uskutečnil v naší jídelně seminář ,,MODERNÍ TRENDY VE STRAVOVÁNÍ“ , kterého se zúčastnil náš kolektiv kuchařek pod vedením šéfkuchaře Karla Drápala.