Provozní zaměstnanci

Provozní zaměstnanci
Jana Krenželoková administrativa
Renata Labajová ekonom
Iva Bocková pomocná kuchařka MŠ
Věra Bojková vedoucí školní jídelny
Danuše Bojková kuchařka MŠ
Marta Lysková kuchařka ZŠ
Libuše Ligocká vedoucí kuchařka ZŠ
Marcela Krzyžanková kuchařka ZŠ
Jana Samcová pomocná kuchařka MŠ
Jana Zawadová pomocná kuchařka ZŠ
Václav Tobola údržba
Danuše Vavřačová školnice
Jana Cieslarová úklid MŠ
Věra Kajzarová úklid
Helena Pilchová úklid
Jitka Raszková úklid
Věra Sližová úklid MŠ
Jaroslava Nowaková úklid
Halina Zogatová úklid