Matematika pro 21. století

Matematika pro 21. století je název projektu, jenž je součástí programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tento projekt se naší škole realizuje od ledna 2017. Projekt je financován z evropských fondů, doba realizace je stanovena na dva roky.

Projekt se týká základní školy i mateřské školy. Odborný obsah projektu je rozdělen do několika částí:

  1. Školní psycholog – personální podpora mateřské školy
  2. Školní psycholog – personální podpora základní školy
  3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje matematické gramotnosti
  4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze
  5. Doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchemm21s