Dějepisná exkurze žáků šestých tříd ve školním roce 2017/2018