Archiv pro rubriku: ZŠ Písek

Projekt Krokus 2018

Již druhým rokem se s našimi žáky 9. tříd zapojujeme do Projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

Projekt je realizován na mnoha školách v Irsku, odkud iniciativa vzešla, ale i po celém světě. Každoročně se do něj zapojí řada dalších škol. Organizace každé zapojené škole zdarma poskytne zásilku 50ks cibulek žlutých krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jež zemřely během šoa. Žlutá barva květů krokusů připomíná žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacistické nadvlády nosit na svých oděvech.

Téma holocaustu jsme si přiblížili několika válečnými příběhy našich krajanů a samotné sázení krokusů provedli se žáky devátých tříd v úterý dne 13. listopadu na školní zahradě za mimořádně krásného a slunného počasí. Na jednom z vyvýšených záhonů by nám mělo na jaře vykvést 54 žlutých krokusů, které jsme v zásilce obdrželi. Symbolicky a zároveň nevšedně nám připomenou zmařené životy dětí za druhé světové války.

Ing. Mgr. Josef Byrtus

Exkurze Praha 2018

Třídní učitelé osmých tříd se v letošním školním roce rozhodli pro individuální přístup k plánované exkurzi do hlavního města, kterou obvykle pořádáme jako společnou pro oba osmé ročníky. Ve dnech od středy 7. do pátku 9. listopadu vyrazila pod vedením třídního učitele pana Petra Sikory, učitele dějepisu pana Josefa Byrtuse a paní asistentky Martiny Stonawské do Prahy nejdříve třída 8. A.

Středeční odpoledne jsme věnovali prohlídce Václavského náměstí s jeho architektonickými pamětihodnostmi, sousoším svatého Václava, Národním muzeem a místem, kde se na protest proti okupaci naší země cizími vojsky upálil student Jan Palach. Od Můstku jsme prošli ulicí Na příkopě, která dříve oddělovala Staré a Nové Město. Prohlédli jsme si gotickou Prašnou bránu i vedlejší secesní Obecní dům a poté zamířili k obchodnímu domu Kotva, kde si mohl každý z účastníků vybrat k prohlídce to oddělení, které jeho zájmu nejvíce odpovídalo. Asi všichni žáci navštívili takzvané Zetko, kde se mohli setkat a vyfotit youtubery. Následně jsme měli zajištěný vstup do Království železnic. Interaktivní pojetí světa hraček, železnic a miniaturních světů zaujalo skutečně všechny bez rozdílu věku. Večer měli žáci slíbeno filmové představení. Z poměrně široké nabídky si vybrali komedii. Po představení jsme se od kina vydali večerní Prahou pěšky k hostelu, kde jsme byli ubytováni. Nazítří nás čekal náročný program, noční klid od deseti hodin nám proto přišel docela vhod.

Ve čtvrtek jsme již od osmé hodiny ranní měli naplánovanou prohlídku Národního divadla i s výkladem, kterého se ujal starší průvodce s nebývale mladistvým elánem. Se zanícením nám nejen popsal všechny navštívené prostory Národního divadla, ale navíc doved umně srovnat přístupy jednotlivých architektů a umělců, kteří se na výstavbě a výzdobě zlaté kapličky (jak je Národní divadlo často označováno) významnou měrou podíleli. Po prohlídce jsme od divadla po nábřeží zamířili ke Karlovu mostu. Naše prohlídka nejznámějšího českého kamenného mostu začala u reliéfu Bradáče pod obloukem mostu, kde jsme si mohli porovnat výšky a mohutnost staršího a posledního zachovalého oblouku Juditina mostu, s obloukem Karlova mostu. Teprve pak jsme se vydali po kamenném dláždění mostu kolem stánkařů k příběhu Jana Nepomuckého, jehož barokní socha most mezi jinými rovněž zdobí. Jelikož stěžejním bodem programu dnešního byla prohlídka Hradu, vydali jsme se k němu nejkratší cestou přes Malou Stranu kolem věhlasného barokního chrámu svatého Mikuláše a poté Nerudovou ulicí, kde jsme hledali nejen rodný dům spisovatele, po němž je ulice pojmenována, ale všímali si i domovních znamení, která v dobách před zavedením číslováním domů sloužila ke snazší orientaci. Popsat návštěvu Pražského hradu v několika větách můžeme jen heslovitě. Shlédli jsme Zlatou uličku, věž Daliborku, baziliku svatého Jiří s hrobem svaté Ludmily i mnoha dalších Přemyslovských knížat, navštívili jsme katedrálu i Vladislavský sál, kde jsme se nemálo zdrželi a mnohé si vysvětlili či ukázali. Odpočinkovou částí čtvrtečního programu pro žáky i učitele byla procházka na Petřín, návštěva rozhledny a zrcadlového bludiště. Adrenalínovou část programu zajistily Laser games, na které se všichni těšili. Nemálo unaveni jsme se poté znovu vydali přes Kampu ke Karlovu mostu a odtud do vytouženého Paládia, které jsme žákům slíbili navštívit.

Obsah pátečního programu přispěl k nenucenému rozvoji znalostí žáků především z biologie. Navštívili jsme totiž zoologickou zahradu v Tróji a dopřáli si na ni celý půlden. V příjemném prostředí zahrady žáci plnili úkoly na kartách, které jako třída při vstupu do ZOO obdrželi.

S ubíhajícím časem se nezadržitelně blížila doba našeho odjezdu. Nezbývalo než rychle vyhodnotit testy a dát Tróji i Praze pozdrav na rozloučenou.

Za nadhled a pohodovou vstřícnost vůči žákům děkujeme třídnímu učiteli panu Petru Sikorovi. Za náročné organizační zajištění akce paní učitelce Martině Stonawské a za neúnavnou chuť sdílet příběhy minulosti v přítomném čase panu učiteli Josefu Byrtusovi. Dík patří rovněž kolektivu žáků 8. A třídy, kterým se podařilo vytvořit a udržet přátelskou atmosféru po celou dobu mnohdy náročného programu.

Ing. Mgr. Josef Byrtus

Členská schůze SRPD

Vážení rodiče,

zveme Vás na členskou schůzi SRPD, která se uskuteční ve školní jídelně Základní školy a mateřské školy Písek ve čtvrtek 15. listopadu 2018.

Program:

  1. seznámení s hospodařením v roce 2018
  2. hlasování o rozpočtu pro rok 2019
  3. úprava stanov SRPD
  4. volba nového výboru SRPD
  5. hlasování o výši členského příspěvku na rok 2019

Děkujeme, že nás podpoříte účastí na členské schůzi.

Výbor SRPD

Po členské schůzi budou třídní schůzky na ZŠ.

Šachový turnaj

Šachový kroužek na naší škole má první úspěšné šachisty. Z turnaje na ZŠ Jablunkov, který se konal v úterý 6. listopadu, si děti dovezly první a třetí místo.

Sachy 2 (1024x768) Sachy 3 (1024x768) Sachy1 (1024x768)

Jablunkovský džbánek

I letos se naše škola zúčastnila soutěže Těšínského muzea Jablunkovský džbánek, v níž mohou žáci projevit svůj um v oblasti výtvarné (I. stupeň) i literární (II. stupeň). Na soutěž jsme odeslali literární práci Barbory Pilchové na téma „Dětský svět.“ Po obdržení zvacího listu na slavnostní vyhlášení jsme tušili, že asi budeme mile překvapeni, a nemýlili jsme se. Naše Barbora získala druhé místo v kategorii žáků pro 8. -9. ročník. Barčo, gratulujeme a těšíme se na tvé další literární počiny!

Mgr. Lucie Kalužová

2 1

Den otevřených dveří Třineckých železáren

Vážení rodiče, Personální marketing Třineckých železáren zve Vás a Vaše děti, které právě vycházejí z devátých tříd základních škol ve zdejším regionu na Den otevřených dveří Třineckých železáren, který se uskuteční ve čtvrtek 17. ledna 2019 v dopoledních hodinách (8.00 – 12.00). Při exkurzi budete moci zhlédnout hutní výrobu a také si prohlédnout moderní pracoviště skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel. Pokud máte o návštěvu zájem, přihlaste se do pátku 11. ledna 2019 na telefonním čísle 558 532 188 nebo elektronicky na e-mailové adrese petra.martynkova@trz.cz.

Lípa ke stému výročí založení Československé republiky

S blížícím se výročím vzniku samostatného československého státu probíhají na řadě míst naší vlasti různé vzpomínkové akty či aktivity, které na oněch sto let existence republiky chtějí upozornit, nebo si je důstojně připomenout.

Naše škola zvolila jako připomínku významného výročí výsadbu našeho národního stromu – lípy. Organizace celé akce naplánované na úterní odpoledne dne 23. října 2018 se ujala vedoucí učitelka mateřské školy, paní Alena Samcová. Jako hosty pozvala jednak rodiče, kteří své děti posílají do místní školky samozřejmě i s jejich ratolestmi, a pak také představitele veřejného života – starostku obce, paní Věru Szkanderovou, paní ředitelku Lenku Šamanovou, pana faráře Jiřího Kaletu, za odbor životního prostředí pana Jiřího Vavřače a další hosty.

Jako prostor pro výsadbu lípy a jedle, která by měla obci i dětem v budoucnu sloužit coby stále zelený vánoční strom, bylo zvoleno příhodné prostranství před historickou budovou současné mateřské školky. Jámy na výsadbu obou stromů pečlivě připravili čtyři deváťáci spolu se školníkem panem Václavem Tobolou.

Na začátku slavnostního aktu nejdříve přivítala a pozdravila všechny přítomné paní učitelka Alena Samcová. Poté předala slovo panu učiteli Josefu Byrtusovi, který promluvil nejdříve o lípě jakožto českém národním stromu, ale i stromu slovanské vzájemnosti. Dále vzpomněl význam slova symbol, které původně řecky znamenalo „spojovat dohromady“ a navázal na spojení, kterými k nám stromy promlouvají. Svými kořeny o tom, v čem kořeníme a z čeho čerpáme. Svými větvemi o dětech, které jsou našimi ratolestmi. Konečně také o kmeni a lidských postojích, které nás jako lidi spojují. Na jeho slova navázal pan farář Kaleta, který zdůraznil duchovní rozměr našich dějinných kořenů, jež tkví v hlubokých hodnotách křesťanství. Vzpomněl rovněž na odkaz Jana Ámose Komenského, který položil na srdce českému národu četbu knihy knih – bibli. Pan Jiří Vavřač se ve své řeči rovněž přidržel svého oboru a seznámil přítomné s oběma druhy stromů, které se měly za malou chvíli sázet – lípou srdčitou a jedlí kavkazskou.

V následujících chvílích byla slova doplněna činy a úkolu zasadit nové stromy se zhostili jak přítomní dospělí, tak také děti. A právě dětské počínání bylo tím zcela jistě nejroztomilejším zážitkem z celé akce. Děti se zhostily úkolu zaníceně. Nepřišlo jim nepatřičné jezdit se svými dětskými traktůrky a malými radlicemi sypat nakopanou hlínu do výkopů a ještě si navíc v nakládání pomáhat holýma rukama.

Netrvalo dlouho a mohlo se zalévat. Úkol byl splněn, dílo dokonáno. Všem organizátorům i zúčastněným děkujeme. Našim dvěma stromům přejeme chuť do života a dětem, které tak vydatně pomohly, hrdost na své dílo i zemi, ve které jejich život počíná zapouštět své kořeny.

Josef Byrtus

Envofilm a pamětihodnosti historického Těšína

Devatenáctého října poslední den pracovního týdne se dvacet jedna žáků devátého ročníku zúčastnilo dvou vzdělávacích aktivit v Českém i polském Těšíně. Pan učitel Antonín Vavřač zorganizoval žákům účast na projektu Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně s titulem Envofilm. Jak už sám název napovídá, jednalo se o přehlídku filmů, zaměřených na environmentální tématiku. Shlédli jsme celkem devět kratších filmů – studentských prací, které jejich autoři přihlásili do soutěže. Jejich pojetí bylo různé, ale obsah cílil do téhož bodu. Od animovaných snímků až po hrané příběhy s ekologickou tématikou. Vítězný snímek pojednával o rozpadu plastů na nanočástice, které se podle vědeckých výzkumů dostaly již do 75% procent všech evropských vodních zdrojů a dále zamořují naši planetu. Alarmující snímek byl pro místní školu o to cennější, že jeho autorem byl právě student zdejší Albrechtovy střední školy. Envofilm byl doplněn řadou doprovodných akcí, kterých jsme se rovněž zúčastnili. Prohlédli jsme si tiskařské dílny, nápaditou výtvarnou výstavou a navštívili i na žákovské pozemky, z nichž jsme si mohli vychutnat například cukrovou řepu nebo sojové boby.

Druhou část vzdělávací akce vedl pan učitel Josef Byrtus a zaměřil ji dle svého oboru na stěžejní historické části Těšína. A protože ty leží zejména v pravobřežní části města, vydali jsme se práv tam. První zastávku jsme měli na mostě nad řekou poblíž kavárny Avion. Doprovodné slovo nás zavedlo do dob počátků Těšínského knížectví. U tématu jsme zůstali i na Hradním vrchu, řekli si základní informace o prvním těšínském knížeti Měškovi, jehož dcera Viola se dokonce stala manželkou českého krále. Ovšem opomenout jsme nemohli ani knížete Kazimíra, již z toho důvodu, že to byl právě on, který roku 1353 založil jednu z nejstarších obcí na Jablunkovsku – Bukovec. U rotundy svatých Mikuláše a Václava jsme si připomněli typické prvky románského stavitelství a zdůraznili sepětí patrona svatého Václava se zeměmi Koruny české. Ti z žáků, kteří shlédli interiér jedné z nejstarších dochovaných staveb Slezska, si jistě odnesli domů nezapomenutelný zážitek. V poslední ze čtyř původních věží hradu jsme vrátili klíč od rotundy a vydali se „na rynek“. Po nezbytném občerstvení jsme zamířili do farního kostela s jasným cílem – v boční kapli si připomenout život světce i hrdiny naši doby – kněze Maxmiliána Kolbeho. Až v letošním školním roce dojedeme s deváťáky na exkurzi do koncentračního tábora v Osvětimi, bude se nám jeho příběh náramně hodit, a hlavně, budeme již tak říkajíc v obraze. Těšín nám nabídl ještě dvě romantické zastávky, studnu Tří bratří opředenou legendami o šťastném shledání bratrů a založení zdejšího města s příznačným radostným názvem. A pak také známé Těšínské Benátky – romantické místo s malebnými malými domky krčícími se pod hradbami města nad vodní strouhou starého mlýnského náhonu.

Kdo z žáků vydržel být vnímavý, mohl si mnohé odnést. Kdo byl pozorný, tomu zůstal v mysli nejeden hezký obraz.

Josef Byrtus

Zpráva pro rodiče žáků 9. třídy

 Vážení rodiče, chtěla bych Vás informovat o uzávěrce přihlášek na střední školy, které vyžadují v rámci přijímacího řízení talentovou zkoušku (sportovní gymnázium, konzervatoř apod.). Přihlášky na tyto střední školy musí být odevzdány do 30. 11. 2018. Doručení přihlášek na školu je možné osobně nebo poštou – doporučený dopis. K přihláškám je potřeba také lékařské potvrzení o způsobilosti dítěte, proto by bylo dobré přihlášky řešit už koncem října. Žáci spolu s třídní učitelkou Mgr. Kalužovou vytvořili na chodbě koutek „Burza škol“, ve kterém naleznou přehledy spolu s letáky středních škol a učilišť. Součástí koutku jsou i informace o dnech otevřených dveří daných škol. Ráda bych Vás také pozvala na třídní schůzky, které se uskuteční 15. 11. 2018. V 15:30 bude v jídelně porada SRPD a po ní v 9. třídě (2. patro vlevo v nové budově) asi od 16:00 proběhne prezentace některých středních škol a učilišť se zástupci, kteří zodpoví Vaše případné dotazy. Po té Vás seznámím s principem přijímacího řízení. S pozdravem

Mgr. Markéta Wiszczorová (výchovný poradce)

Adaptační kurz 2018

Ve dnech 3.-5.10.2018 se žáci 6.třídy zúčastnili adaptačního kurzu v Horní Lomné v hotelu Salajka pod vedením třídní učitelky Martiny Pietroszové, asistentky pedagoga Renaty Mlynarčíkové, paní učitelky Ivony Ćmielové a školního psychologa Witolda Szczerbowského.

Po příjezdu a ubytování jsme se šli projít údolím Horní Lomné až na Muřinkový vrch, kde si žáci zahráli hru v lese s názvem Svoboda. Po návratu a malém občerstvení jsme ve společenské místnosti tvořili v předem stanovených skupinkách maskota třídy a tím, že v každé skupince byl vždy jeden žák z Písku, z Bukovce a z Písečné, se děti vzájemně poznaly a spřátelily. Poté tvořily Strom třídy, na který si každý z nich nalepil svůj vybarvený list s jednou pozitivní vlastností. Vznikl krásný barevný strom, který nyní zdobí naší třídu. Po večeři jsme hráli různé hry a soutěže.
Ve čtvrtek za námi přijela metodička prevence paní Zuzana, jejímž cílem bylo stmelit početnou třídu v jeden celek. Žáci hráli různé poznávací hry, tvořili i vyplňovali dotazníky, soutěžili ve skupinách na hřišti i v místnosti, vyráběli vlaštovky s vlastním posláním, se kterým do třídy vstupují a psali svá přání.
Pátek se nesl ve sportovním a humorném duchu, žáci hráli vybíjenou ve trojicích, soutěžili ve skupinkách v převleku za trpaslíky, poznávali paní učitelku třídní v kvízu a zdolávali papučové překážky s panem psychologem. Po obědě a úklidu pokojů jsme se rozloučili s majiteli hotelu, poděkovali za výbornou stravu i ubytování a odebrali se na cestu domů.

Akce se vydařila, děti se dostatečně adaptovaly a spřátelily a kéž by jim to vydrželo po celý školní rok.
Mgr. Martina Pietroszová

Záchranná stanice Bartošovice

Středa 3. října 2018 začala pro žáky 7. ročníku velmi „sladce“.  Navštívili jedinou firmu v České republice, která vyrábí oblíbené medové dorty Marlenka podle staroarménské rodinné receptury. Žáci shlédli video o historii firmy, prohlédli si výrobu a samozřejmě ochutnali a nakoupili výrobky firmy.

Další zastávkou byla záchranná stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích. Tato stanice patří mezi největší v České republice, každoročně zachrání 1700 živočichů. Odborníci stanice se věnují nejen péči o zachráněné živočichy v Moravskoslezském, Zlínském a  Olomouckém kraji, ale vzdělávají i širokou veřejnost. Naši žáci navštívili expozici, která se věnuje CHKO Poodří, seznámili se s faunou dané oblasti a měli možnost vidět živočichy ve venkovních expozicích.

Hana Bittová, Tomáš Minks

Sněhurka

4. října jsme přijali spolu s většinou škol na Třinecku pozvání na generální zkoušku muzikálu Sněhurka na ledě. Stálo to opravdu za to. Děti z 1. stupně viděly úžasné výkony nejen známého krasobruslaře Tomáše Vernera v roli prince, ale všech několika desítek vystupujících malých i velkých krasobruslařů. Sněhurce propůjčila hlas Dara Rolins,  prince nazpíval David Gránský, v roli ježibaby se představil Martin Dejdar a v roli královny Renata Drössler. Byl to krásný zážitek.

OKRSKOVÉ KOLO V PŘESPOLNÍM BĚHU

25. října se konalo okrskové kolo v přespolním běhu. Děkujeme všem dětem za obětavé výkony a gratulujeme Alexi Kozelkovi za skvělé 2. místo, Vojtěchu Sýkorovi za 3. místo a Lence Trombíkové a Barboře Muchové za vítězství ve svých kategoriích a s tím související postup do okresního kola.