Archiv pro rubriku: ZŠ Písek

Ředitelské volno

3. a 4. ledna je ředitelské volno. Mateřská škola má omezený provoz v jedné třídě v budově MŠ.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Písek přeje rodičům, dětem i přátelům školy veselé Vánoce a pevné zdraví a hodně štěstí v novém roce.

Výběrové řízení

Základní škola a mateřská škola Písek vyhlašuje výběrové řízení na kuchařku do budovy MŠ č. p. 60.

Částečný pracovní úvazek, jednosměnný provoz.

Podklady k výběrovému řízení posílejte na sekretariat@zspisek.cz nebo osobně v pracovních dnech do 7. ledna 2019.

Výběrové řízení se bude konat 10. ledna 2019 ve 14:00 hodin.

Jsme na facebooku!

Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy!

Nově se budete moci setkávat s aktualitami na školní facebookové stránce. Postupně budeme přecházet na nové stránky, které byly spuštěny z důvodu přechodu na elektronickou třídní knihu a elektronickou komunikaci s rodiči. Pokud si budete chtít stáhnout některé materiály z původních webových stránek školy, máte ještě rok příležitost. V roce 2020 stránky zaniknou.

Facebook

Edupage

Propagace stavebnice SEVA

Děti ve školní družině měly možnost využívat pořádnou bednu plnou stavebnice SEVA, která nám byla zapůjčena firmou BENEŠ a LÁT a. s. Ze stavebnice děti stavěly nábytek pro panenky, domy a různá vozítka. Děkujeme za možnost vypůjčení.
Je těžké definovat co děti staví, protože většinu věcí nelze přímo definovat.  Někdy si se stavebnicí hráli víc kluci jindy zase děvčata. Určitě jsme rádi, že jsme mohli mít SEVU u nás v družině.

Šachový turnaj

Žáci naší školy se zúčastnili Zimního šachového turnaje v DDM Jablunkov. Opět jsme uspěli. Žák třetí třídy ve své kategorii získal 2. místo. Gratulujeme.

Soutěž ZOO Ostrava

SOUTĚŽ ZOO OSTRAVA – TÉMA „DOMESTIKACE  A ČESKÁ A SLOVENSKÁ PLEMENA“

Také ostravská ZOO se tématem letošní soutěže připojila k oslavám sta let vzniku Československa, kdy se zaměřila na domestikace českých a slovenských plemen psů, koní, ovcí, koz, prasat, králíků, turů, hus, slepic, holubů, nutrií či ryb. Mladší žáci (6.a 7.třída) i jejich starší spolužáci (8.a 9.třída)  se během šesti týdnů na soutěž pečlivě připravovali, získávali informace o historii domestikací jednotlivých skupin, ale také o chování, anatomii, způsobu života či užitkovosti daných plemen.

V letošním školním roce se do soutěže zapojilo rekordních 50 žáků a žákyní druhého stupně, čímž se naše škola zařadila k těm základním školám a gymnáziím celého Moravskoslezského kraje, které vysílají nejvyšší počet účastníků, což svědčí o velkém zájmu našich žáků.

V mladší kategorii naši školu reprezentovala 3 družstva a v konkurenci 125 družstev obsadila 19., 29. a 43. místo, což jsou velice pěkná umístění.

Starším žákům a žákyním se letos dařilo o poznání lépe než v loňském roce a všech osm našich družstev dokázalo zúročit poctivou přípravu na soutěž a obsadit 17., 25., 37., 44., 52., 67. a 110. příčku v konkurenci 170 družstev.

Vůbec nejlépe se ale soutěž povedla děvčatům z 8.B, kterým již v loňském roce utekl postup do desetičlenného finále jen těsně. Letos děvčata postoupila do finále soutěže z devátého místa, což se našim svěřencům podařilo naposledy před desíti lety a v sobotním finále se probojovala až na výborné páté místo. Naše finálové družstvo reprezentovalo školu v tomto složení: Johana Ćmielová, Lenka Janiczková, Marie Kulková,  Daniela Pyszková  a Michaela Pyszková.

Naši školu v Ostravě dále reprezentovali tito žáci:

 Mladší kategorie:

Bocková Markéta, Byrtusová Eva,Ciencialová Karolína, Gaura Kristián, Klimek Jakub, Kobieluszová Terezie, Kreželoková Ester,Kreželoková Kamila, Kreželoková Pavla, Lidáková Nikola, Lysková Klára,   Sikora Lukáš,  Sikorová Kamila, Turek Vojtěch a Velička Jakub

Starší kategorie:

Bojko František, Byrtus Eduard,Byrtusová Adéla, Cmiel Ondřej,Czepczor Bohdan, Ćmielová Johana, Hotová Helena,Janiczková Lenka,  Kadlubcová Kateřina,Kajzar Kryštof, Krenželok Štěpán, Kulková Marie,Kurzyszová Barbora, Martynková Adriana,Martynková Tereza, Minaříková Šárka,  Minks Matyáš, Niedoba Filip,Nieslaníková Pavla,Pietrová Veronika,   Pilchová Barbora, Pilchová Denisa,Pyszková Daniela, Pyszková Michaela, Roženková Nina,  Sikora Matěj, Sikorová Anna, Sikorová Eliška, Sikorová Klára, Stopka Dominik, Suška Jakub, Theinert Martin, Turková Anežka, Vysoká Lucie, Wróbelová Michaela

Děkujeme všem žákům a žákyním za úspěšnou reprezentaci naší školy a za kvalitní přípravu na soutěž , která jim zabrala nemálo volného času.

Snad se i v příštím roce najdou žáci a žákyně, kteří budou chtít změřit své síly jak mezi sebou navzájem, tak s žáky ostatních základních škol a nižších stupňů gymnázií.

Projektový den ke stému výročí vzniku Československa na ZŠ a MŠ Písek

Sté výročí založení republiky jsme na naší základní škole oslavili tematickým projektovým dnem, ve kterém učitelé, ale i ostatní zaměstnanci školy chtěli žákům předat vědomosti, zážitky, nezbytná poučení i potřebnou pohodu. Jak se nám náš záměr podařil, můžete posoudit z následujících zpráv o průběhu akce.

Žáci prvního stupně, jak nám podala zprávu paní učitelka Vodradová, prošli ve věkově smíšených skupinách celkem jedenácti stanovišti. Jako hosty si navíc pozvali žáky 5. třídy z Bukovce a Písečné, kteří již za rok usednou do školních lavic v Písku. Témata jednotlivých stanovišť byla různorodá. Žáci měli možnost sledovat stěžejní události vzniku republiky na časové přímce, hledat v česko-slovenském slovníčku, seznámit se s osobnostmi, jejichž působení je spjato se vznikem a utvářením Československa. Rovněž se podrobněji seznámil se státními symboly, zejména vlajkou, národním stromem lípou a hymnou, jejíž slovenskou část již dnešní mladá generace tak dobře nezná. Stanoviště vhodně doplnila dobová mapa Československa, historie nejmasovější organizace Sokola i výroba odznáčku v národních barvách. Jelikož dobrý pedagog ví, že děti musejí vnímat předávané informace všemi smysly a nejlépe zážitkově, dostali žáci i s potřebným komentářem pravé, nefalšované české buchty. Jak předem naznačily paní učitelky: „Letos nebudou činnosti na stanovištích soutěžní, ale především zážitkové a informační.“ Dle průzkumu byly reakce žáků z prvního stupně na obsah projektového dne jednoznačně pozitivní.

O průběhu akce na druhém stupni se komplexně dovídáme zejména díky zápiskům paní asistentky Martiny Stonawské, která jako jediná z pedagogů nebyla vázaná na jednom stanovišti, ale měla možnost všechna stanoviště spolu se svěřenými žáky obejít. Její poznámky jsme upravili do následujícího textu.

V pátek dne 26. října se dvanáct skupinek žáků druhého stupně pod vedením žáků 9. ročníku zúčastnilo projektového dne u příležitosti stého výročí vzniku první republiky. Z chodeb naší školy na žáky dýchala slavnostní atmosféra. Byly zde tematické mapy, girlandy, vlaječky a balónky v barvách národní trikolóry. Ráno v 8,00 hodin se žáci dostavili na svá první stanoviště.

V učebně hudební výchovy si žáci v krátkém kvízu ověřovali znalost naší hymny. Určitě nejzajímavější informací pro ně byla odpověď na otázku: „Co je to Fidlovačka?“ Následně si žáci hymnu za doprovodu paní učitelky Jitky Lipowské zazpívali. A nejen tu! Zazněla i nejoblíbenější píseň T. G. Masaryka Ach synku, synku. Nechyběla ani současná píseň Za sto let, která vznikla při příležitosti stého výročí republiky, v níž žáci hádali interprety, kteří se na natočení klipu podíleli.

Na druhém stanovišti v 9. A třídě si paní učitelka Hana Bittová pro žáky připravila slovní úlohu z matematiky. V ní měli žáci porovnávat příjmy a výdaje dvou rodin, jedné žijící v roce 1921 a druhé v roce 2018. Výsledky byly opravdu zajímavé. O tom, že si dnes žijeme lépe než kdysi, nebylo pochyb. Jen nám to prostě dnes lépe svitlo.

Třetí stanoviště bylo instalováno v učebně informatiky. Na žáky zde čekal kvíz s otázkami týkajícími se Československa. Výhodou stanoviště bylo, že si zde žáci mohli potřebné odpovědi vyhledat na internetu. Na vše bedlivě dohlížel náš informatik pan učitel Jiří Walach.

Třída 8. A – naše stanoviště číslo čtyři – byla zaměřena na angličtinu. Část skupiny odpovídala na kvíz, jehož cílem bylo získat za každou odpověď část obrázku a ten pak poskládat dohromady. Zbylí žáci dostali od pana učitele Petra Sikory kartičky s částmi vět o T. G. Masarykovi – jeho životě, studiích a práci. Jejich úkolem bylo věty správně časově seřadit.

V 7. A na žáky čekal pan učitel Tomáš Minks, který si pro ně připravil úkoly nejen z oblasti zeměpisu. Nejdříve museli žáci seřadit roky narození prezidentů od nejstaršího po nejmladšího. Následně na mapě ČR vyhledávali nejvyšší horu jednotlivých pohoří, která byla vždy schovaná v přesmyčce. Jejich výšku si zapisovali a nakonec seřazovali od nejvyšší po nejnižší. Každé pohoří pak představovalo jednoho prezidenta. Výsledkem tedy byla tabulka, kde žáci zjistili, jak byli za sebou prezidenti voleni. Pak žáci mohli zkusmo jednotlivé prezidenty poznat na obrázcích.

Na šestém stanovišti v učebně chemie se děly doslova zázraky. Žáci pomocí různých chemických postupů odhalovali jména českých významných vědců. Úkolů zde bylo mnoho. Žáci např. odhalovali tajné písmo pomocí zahřátí papíru kahanem, nebo přetřením papíru kouzelnou tekutinou. Dále luštili křížovku, kde si ověřili znalost zaměstnanců školy. Skládali také puzzle a luštili tajenku pomocí Periodické tabulky prvků. Vše probíhalo za odborného dozoru pana učitele Antonína Vavřače. Z významných vědců, o kterých se dozvěděli, můžeme jmenovat např. Jaroslava Heyrovského, Jana Jánského, Ottu Wichterleho, Antonína Holého, apod. Samozřejmě v závěru všechny vědce přiřadili k jejich zásluhám a vynálezům.

Na následujícím stanovišti měli žáci co do činění s českým jazykem. V 6. A třídě již na žáky čekala paní učitelka Markéta Wiszczorová s veselými zobrazeními různých českých přísloví sestavenými pomoci jednoduchých obrázků. Některé z nich byly opravdu záludné, ale žáci byli velmi šikovní a většinu i složitějších rébusů vyluštili.

Klíčovou osobností na osmém stanovišti ve třídě 8. B byl opět pan prezident Masaryk. Kromě pana prezidenta zde na žáky čekal i pan učitel Josef Byrtus a rovnou s překvapením. Na nástěnce visela obsažná výuková mapa věnovaná výše zmíněné osobnosti. Žáci obdrželi otázky, následně si je přečetli a v omezeném časovém rozmezí pak hledali odpovědi na mapě. Poté pan učitel mapu schoval a žáci své odpovědi z vlastní paměti zapisovali do předem připravených pracovních listů, které se bodovaly. Největší úspěch slavila dobrá týmová práce.

Ve školním relaxačním koutku u rybiček se usadila kreativní paní učitelka Lucie Kalužová, která si připravila pro děti několik významných obrazů, jež ovšem žáci museli nejdříve poskládat. Následně z nich vytvořili dvojice a ke každé z nich přiřadili umělecký směr a jeho typické rysy. Dále žáci poznávali malíře daných období. Uměleckou tečkou na závěr byla fotografie nejodvážnějšího z žáků, který ostal za úkol napodobit slavného malíře Salvadora Daliho. Ovšem jedinou jeho pomůckou, kterou směl použít, byl jeho kroucený knír.

Bezpochyby velmi příjemným přestávkovým stanovištěm pro všechny žáky byla jídelna, kde si všichni rádi odpočali a navíc si mohli smlsnout na výborných buchtách s čajem.

Předposlední stanoviště bylo umístěno v tělocvičně. Napadá vás, co asi mohlo být náplní tohoto místa? Hádáte správně. Bylo to cvičení – konkrétně přímo prvorepublikové Sokolské. Nejdříve žáci zjišťovali stěžejní informace, a poté si mohli zacvičit podle videa ze všesokolského sletu. Každá skupina si mohla vše nejdříve nacvičit, ale pak se již předvedli naostro, přičemž je bedlivě sledovala a hodnotila paní učitelka Ivona Ćmielová.

Závěrečné stanoviště propojilo hned dva vyučovací předměty zároveň – pracovní činnosti a fyziku. Žáci měli za úkol z krabice, roličky toaletního papíru, lupy a pečícího papíru sestavovali fotoaparát. A věřte nebo ne, opravdu s ním šlo obraz dokonce i zaostřit. P. uč. Mydlo svým úkolem žáky určitě velmi zaujal.

Celý projektový den zakončil velmi příhodně tematicky zvolený oběd našich kuchařek. Žáci si mohli pochutnat na Masarykových švestkových knedlících s mákem.

Všem pedagogům, zaměstnancům školy i žákům děkujeme za zdar díla, které jak věříme, alespoň některým zůstane v paměti i za obzorem devítileté školní docházky.

na základě podkladů zpracoval

Ing. Mgr. Josef Byrtus

Exkurze jablunkovské kláštery

V rámci prohloubení a zpestření výuky náboženství jsme se v pondělí dne 19. listopadu 2018 s žáky šestého ročníku vydali po stopách historie a spirituality života sester svaté Alžběty do nedalekého Jablunkova.

Do města jsme vyrazili jako opravdoví poutníci – hezky po svých pěšky a navíc s duchovním cílem naší cesty. První menší zastávkou již na území města Jablunkova se nám stal kříž před historickým stavením, kde dříve bydlel Isidor Kopecki a kde se před mnoha léty vyráběly kamnářské kachle. Po nezbytné orientaci v prostoru města s jeho starou a novou výstavbou, jsme zamířili rovnou k budovám starého kláštera.

Abychom blíže poznali jeho historii i život sester, které zde dříve pobývaly, vyslechli jsme si nejdříve výklad pana učitele a poté zamířili rovnou do útrob kláštera. V prostorách starého kostela je již delší dobu instalována výstava biblí, která se neustále rozrůstá o nové exponáty. Z těch posledních nejzajímavějších jsme si prohlédli kovbojskou bibli z Texasu, která měla dvě podoby – letní, vázanou v telecí kůži a zimní v obalu z kůže bizona. Někteří z žáků neodolali pokušení vyzkoušet si výbornou akustiku klenutého prostoru a nahlas si zanotovali. Jako bonus k prohlídce jsme díky vstřícné paní vedoucí mohli ještě nahlédnout do čerstvě renovovaných prostor bývalé pekárny a udírny sester, kde se sázely nejen chleby, ale třeba i koláče, rohlíky a další pečené dobroty. Naším odhadem se do vyhřáté pece mohlo na jedno pečení vejít tak osm až deset velkých bochníků chleba. Mnohé z žáků by nejvíce zajímalo staré sklepení a legendární podzemní chodba do města, jenže na toto dobrodružství jsme neměli ani povolení ani potřebný čas. V novém klášteře Na Bachraté nás již čekaly sestry, s nimiž jsme měli domluvenou další prohlídku.

Nový klášter s typickou cibulovitou střechou kostela svatého Josefa jakoby nás lákal svou svěží žlutobílou barvou. V kapli nás čekala jedna z mladších sester, která se nabídla, že nás provede a navíc zodpoví naše otázky. Po krátkém ztišení v klášterní kapli jsme se zaposlouchali do příběhu jednoho povolání k životu zasvěcenému nemocným, starým a potřebným lidem. Otázky, které žáci sestřičce dávali, se týkaly mnoha různých oblastí – jedni chtěli vědět, co znamená provaz kolem pasu hábitu a proč má zrovna tři uzly. Jiní se zajímali o řád modliteb, službu sester i například to, kdy se v klášteře ráno vstává a zda mají sestry také nějakou zábavu či rekreaci. Posléze otázky vystřídala prohlídka interiéru prostor, které jsou určeny pacientům. Z vnějších prostor kláštera na nejvíce zaujala ta část zahrady, kde stojí socha svatého Františka a nápis ze střižené myrty, které bylo a zůstává životním vyznáním světce i jeho následovníků. Zní PAX ET BONUM a znamená POKOJ A DOBRO. „Sestřičko, pojďte nám ještě ukázat hospodářství a zvířata,“ žadonili žáci, a tak jsme se vydali do stáje ke dvěma kravkám, které skýtají klášteru čerstvé mléko. Měli jsme namířeno ještě do kostela, ale protože byl již zamčený, zamířili jsme rovnou na autobusové stanoviště, odkud jsme se rozjeli do svých domovů.

Co komu z dnešního dne uvízlo v paměti či dokonce zůstalo v srdci, o tom si povíme až v příštích hodinách náboženství. A abychom skončili trochu stylově, se svatým Františkem i svatou Alžbětou všem přejeme: „PAX ET BONUM.“

Ing. Mgr. Josef Byrtus, katecheta

Halloween

Dne 2. 11. 2018 proběhl v naší školní družině Halloween. Děti se přestrojily do strašidelných kostýmů, a pokud se nemýlím, na celé čáře to vyhrály čarodějnice, čarodějky a ježibaby, kterých se slétlo nejvíce. V tělocvičně jsme si užili spoustu zábavy u různých soutěží, nakrmili se popcornem, porovnali své síly v soutěžích družstev a taky si zatancovali.

Děkujeme všem dětem za účast a těšíme se opět na další povedený ročník.

Opékání brambor

Počasí nás má rádo a tak jsme mohli opět po roce vyrazit se školní družinou k řece a opéct si zde brambory. Maminky nám brambory předvařily a tak jsme ušetřili dost času a zadováděli jsme si na přilehlé louce. Zaskákali jsme si do listí, kterého bylo všude dost a taky jsme si zahráli několik her. A nedivte se po tom všem nám tak vyhládlo, že jsme spořádali skoro všechny pječoky. Děkuji všem kteří se zúčastnili a určitě si to zase zopákneme 🙂