Archiv pro rubriku: MŠ Písek

Ředitelské volno

3. a 4. ledna je ředitelské volno. Mateřská škola má omezený provoz v jedné třídě v budově MŠ.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Písek přeje rodičům, dětem i přátelům školy veselé Vánoce a pevné zdraví a hodně štěstí v novém roce.

Výběrové řízení

Základní škola a mateřská škola Písek vyhlašuje výběrové řízení na kuchařku do budovy MŠ č. p. 60.

Částečný pracovní úvazek, jednosměnný provoz.

Podklady k výběrovému řízení posílejte na sekretariat@zspisek.cz nebo osobně v pracovních dnech do 7. ledna 2019.

Výběrové řízení se bude konat 10. ledna 2019 ve 14:00 hodin.

Jsme na facebooku!

Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy!

Nově se budete moci setkávat s aktualitami na školní facebookové stránce. Postupně budeme přecházet na nové stránky, které byly spuštěny z důvodu přechodu na elektronickou třídní knihu a elektronickou komunikaci s rodiči. Pokud si budete chtít stáhnout některé materiály z původních webových stránek školy, máte ještě rok příležitost. V roce 2020 stránky zaniknou.

Facebook

Edupage

Návštěva muzea

Děti ze třídy Soviček se jedno dopoledne vydaly autobusem do Jablunkova. Zde jsme měli domluvenou prohlídku historických hraček a dílničky. Protože se blíží příchod Mikuláše, vyráběli jsme mikulášskou botu. Komu se bota povedla, dostal na ni balíček se sladkostmi, takže všechny boty byly takto ohodnoceny.
Prohlídka výstavy byla doplněna poutavým výkladem. Moc se nám tu líbilo a po focení u stromečku jsme se dohodli na další návštěvě. Děkujeme a zase někdy na shledanou!

Drakiáda u Soviček

Další společnou akcí s rodiči byla drakiáda a posezení u ohně. S radostí jsme dopoledne nasbírali dřevo a těšili se, až po odpoledním odpočinku přijdou tátové a mámy, abychom společně pouštěli draky. K podzimnímu počasí patří i pořádný vítr, ale ten si s námi ze začátku hrál na schovávanou. Brzy ho to omrzelo a naši dráčkové vyletěli do pořádných výšek. Když se začalo stmívat, přišlo na řadu zapálení ohně a opékání všeho možného. Po dobré večeři jsme se spokojeně rozešli do pravé večerní tmy.

Členská schůze SRPD

Vážení rodiče,

zveme Vás na členskou schůzi SRPD, která se uskuteční ve školní jídelně Základní školy a mateřské školy Písek ve čtvrtek 15. listopadu 2018.

Program:

  1. seznámení s hospodařením v roce 2018
  2. hlasování o rozpočtu pro rok 2019
  3. úprava stanov SRPD
  4. volba nového výboru SRPD
  5. hlasování o výši členského příspěvku na rok 2019

Děkujeme, že nás podpoříte účastí na členské schůzi.

Výbor SRPD

Po členské schůzi budou třídní schůzky na ZŠ.

Vyřezávání dýní u Soviček

Na začátku měsíce října byla vyhlášena akce – vyrobit sovu dle vlastní fantazie. Rodiče s dětmi mile překvapili a opravdu všichni se akce zúčastnili. Tak nádherné originály, které se nám ve třídě slétly vyrážely dech! Hodnocení tohoto snažení bylo dohodnuto na setkání s rodiči, kdy jsme vyřezávali dýně. Kdo byl vítěz? To se nikdo neodvážil říct! Jedna sovička krásnější než druhá! Děti byly odměněny omalovánkou a bezpečnostní odrazkou. Po náročné práci jsme se posilnili dobrotami, které některé maminky upekly – ještě jednou děkujeme! Příjemné posezení bylo ukončeno procházkou ke kostelu, a protože už se stmívalo, posvítili jsme si lampiónky.

Lípa ke stému výročí založení Československé republiky

S blížícím se výročím vzniku samostatného československého státu probíhají na řadě míst naší vlasti různé vzpomínkové akty či aktivity, které na oněch sto let existence republiky chtějí upozornit, nebo si je důstojně připomenout.

Naše škola zvolila jako připomínku významného výročí výsadbu našeho národního stromu – lípy. Organizace celé akce naplánované na úterní odpoledne dne 23. října 2018 se ujala vedoucí učitelka mateřské školy, paní Alena Samcová. Jako hosty pozvala jednak rodiče, kteří své děti posílají do místní školky samozřejmě i s jejich ratolestmi, a pak také představitele veřejného života – starostku obce, paní Věru Szkanderovou, paní ředitelku Lenku Šamanovou, pana faráře Jiřího Kaletu, za odbor životního prostředí pana Jiřího Vavřače a další hosty.

Jako prostor pro výsadbu lípy a jedle, která by měla obci i dětem v budoucnu sloužit coby stále zelený vánoční strom, bylo zvoleno příhodné prostranství před historickou budovou současné mateřské školky. Jámy na výsadbu obou stromů pečlivě připravili čtyři deváťáci spolu se školníkem panem Václavem Tobolou.

Na začátku slavnostního aktu nejdříve přivítala a pozdravila všechny přítomné paní učitelka Alena Samcová. Poté předala slovo panu učiteli Josefu Byrtusovi, který promluvil nejdříve o lípě jakožto českém národním stromu, ale i stromu slovanské vzájemnosti. Dále vzpomněl význam slova symbol, které původně řecky znamenalo „spojovat dohromady“ a navázal na spojení, kterými k nám stromy promlouvají. Svými kořeny o tom, v čem kořeníme a z čeho čerpáme. Svými větvemi o dětech, které jsou našimi ratolestmi. Konečně také o kmeni a lidských postojích, které nás jako lidi spojují. Na jeho slova navázal pan farář Kaleta, který zdůraznil duchovní rozměr našich dějinných kořenů, jež tkví v hlubokých hodnotách křesťanství. Vzpomněl rovněž na odkaz Jana Ámose Komenského, který položil na srdce českému národu četbu knihy knih – bibli. Pan Jiří Vavřač se ve své řeči rovněž přidržel svého oboru a seznámil přítomné s oběma druhy stromů, které se měly za malou chvíli sázet – lípou srdčitou a jedlí kavkazskou.

V následujících chvílích byla slova doplněna činy a úkolu zasadit nové stromy se zhostili jak přítomní dospělí, tak také děti. A právě dětské počínání bylo tím zcela jistě nejroztomilejším zážitkem z celé akce. Děti se zhostily úkolu zaníceně. Nepřišlo jim nepatřičné jezdit se svými dětskými traktůrky a malými radlicemi sypat nakopanou hlínu do výkopů a ještě si navíc v nakládání pomáhat holýma rukama.

Netrvalo dlouho a mohlo se zalévat. Úkol byl splněn, dílo dokonáno. Všem organizátorům i zúčastněným děkujeme. Našim dvěma stromům přejeme chuť do života a dětem, které tak vydatně pomohly, hrdost na své dílo i zemi, ve které jejich život počíná zapouštět své kořeny.

Josef Byrtus

Sázení lípy u příležitosti 100. výročí založení Československa

V uterý 23.10. 2018 jsme se sešli na zahradě MŠ. Záměrem našeho setkání bylo sázení lípy. Takto vysázená lípa je živou památkou a zároveň jedinečným symbolem připomínající naše dějiny. Oslavujeme vznik našeho státu a podporuje náš národní hrdost a svobodu. Výsadba stromů s poselstvím hrdosti a svobody dokazuje naši národní identitu a posiluje sounáležitost obyvatel s místem kde žijí.

A že jsme ji zasadili na zahradě MŠ? Vždyt právě v mateřské škole jsou děti, které budou tvořit naši budoucnost!

„Štastný je ten, kdo má bohatý obsah životní, štastný je ten, kdo dovede poctivým usilím zčásti uskutečnit své ideály.“  T. G. Masaryk

Kromě lípy byla zasazena i malá jedlička, která nahradí vzrostlý a již poškozený smrk. Oba stromy jsou financovány OÚ Písek. Děkujeme.

Divadlo

Na podzim to hezky fouká, proto nám přišlo vhod pozvání do divadla v Českém Těšíně, na pohádku O Větrníku, Slunečníku a Měsíčníku. Slavnostně oblečeni i naladěni a plni očekávání jsme stoupali po schodech k divadlu. Páni, tam je krásných a zajímavých věcí! Při představení jsme se nasmáli, ale i možná v některých momentech v nás byla i malá dušička. Bylo to parádní a těšíme se na další pohádku!
Sovičky, 5.třída MŠ