Archiv pro rubriku: Družina

Ředitelské volno

3. a 4. ledna je ředitelské volno. Mateřská škola má omezený provoz v jedné třídě v budově MŠ.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Písek přeje rodičům, dětem i přátelům školy veselé Vánoce a pevné zdraví a hodně štěstí v novém roce.

Výběrové řízení

Základní škola a mateřská škola Písek vyhlašuje výběrové řízení na kuchařku do budovy MŠ č. p. 60.

Částečný pracovní úvazek, jednosměnný provoz.

Podklady k výběrovému řízení posílejte na sekretariat@zspisek.cz nebo osobně v pracovních dnech do 7. ledna 2019.

Výběrové řízení se bude konat 10. ledna 2019 ve 14:00 hodin.

Jsme na facebooku!

Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy!

Nově se budete moci setkávat s aktualitami na školní facebookové stránce. Postupně budeme přecházet na nové stránky, které byly spuštěny z důvodu přechodu na elektronickou třídní knihu a elektronickou komunikaci s rodiči. Pokud si budete chtít stáhnout některé materiály z původních webových stránek školy, máte ještě rok příležitost. V roce 2020 stránky zaniknou.

Facebook

Edupage

Členská schůze SRPD

Vážení rodiče,

zveme Vás na členskou schůzi SRPD, která se uskuteční ve školní jídelně Základní školy a mateřské školy Písek ve čtvrtek 15. listopadu 2018.

Program:

  1. seznámení s hospodařením v roce 2018
  2. hlasování o rozpočtu pro rok 2019
  3. úprava stanov SRPD
  4. volba nového výboru SRPD
  5. hlasování o výši členského příspěvku na rok 2019

Děkujeme, že nás podpoříte účastí na členské schůzi.

Výbor SRPD

Po členské schůzi budou třídní schůzky na ZŠ.

Lípa ke stému výročí založení Československé republiky

S blížícím se výročím vzniku samostatného československého státu probíhají na řadě míst naší vlasti různé vzpomínkové akty či aktivity, které na oněch sto let existence republiky chtějí upozornit, nebo si je důstojně připomenout.

Naše škola zvolila jako připomínku významného výročí výsadbu našeho národního stromu – lípy. Organizace celé akce naplánované na úterní odpoledne dne 23. října 2018 se ujala vedoucí učitelka mateřské školy, paní Alena Samcová. Jako hosty pozvala jednak rodiče, kteří své děti posílají do místní školky samozřejmě i s jejich ratolestmi, a pak také představitele veřejného života – starostku obce, paní Věru Szkanderovou, paní ředitelku Lenku Šamanovou, pana faráře Jiřího Kaletu, za odbor životního prostředí pana Jiřího Vavřače a další hosty.

Jako prostor pro výsadbu lípy a jedle, která by měla obci i dětem v budoucnu sloužit coby stále zelený vánoční strom, bylo zvoleno příhodné prostranství před historickou budovou současné mateřské školky. Jámy na výsadbu obou stromů pečlivě připravili čtyři deváťáci spolu se školníkem panem Václavem Tobolou.

Na začátku slavnostního aktu nejdříve přivítala a pozdravila všechny přítomné paní učitelka Alena Samcová. Poté předala slovo panu učiteli Josefu Byrtusovi, který promluvil nejdříve o lípě jakožto českém národním stromu, ale i stromu slovanské vzájemnosti. Dále vzpomněl význam slova symbol, které původně řecky znamenalo „spojovat dohromady“ a navázal na spojení, kterými k nám stromy promlouvají. Svými kořeny o tom, v čem kořeníme a z čeho čerpáme. Svými větvemi o dětech, které jsou našimi ratolestmi. Konečně také o kmeni a lidských postojích, které nás jako lidi spojují. Na jeho slova navázal pan farář Kaleta, který zdůraznil duchovní rozměr našich dějinných kořenů, jež tkví v hlubokých hodnotách křesťanství. Vzpomněl rovněž na odkaz Jana Ámose Komenského, který položil na srdce českému národu četbu knihy knih – bibli. Pan Jiří Vavřač se ve své řeči rovněž přidržel svého oboru a seznámil přítomné s oběma druhy stromů, které se měly za malou chvíli sázet – lípou srdčitou a jedlí kavkazskou.

V následujících chvílích byla slova doplněna činy a úkolu zasadit nové stromy se zhostili jak přítomní dospělí, tak také děti. A právě dětské počínání bylo tím zcela jistě nejroztomilejším zážitkem z celé akce. Děti se zhostily úkolu zaníceně. Nepřišlo jim nepatřičné jezdit se svými dětskými traktůrky a malými radlicemi sypat nakopanou hlínu do výkopů a ještě si navíc v nakládání pomáhat holýma rukama.

Netrvalo dlouho a mohlo se zalévat. Úkol byl splněn, dílo dokonáno. Všem organizátorům i zúčastněným děkujeme. Našim dvěma stromům přejeme chuť do života a dětem, které tak vydatně pomohly, hrdost na své dílo i zemi, ve které jejich život počíná zapouštět své kořeny.

Josef Byrtus

Ranní provoz školy

Vážení rodiče,

škola se pro žáky otevírá v 7:25 hodin. Žádáme proto rodiče, aby své děti přihlásili do ranní družiny anebo aby zajistili příchod tak, aby děti nemusely čekat před školou.

Výjimka pro vstup do školy před 7:25 hodinou platí pouze pro děti, které navštěvují ranní družinu anebo pro děti dojíždějící, které se u paní školnice prokážou průkazkou.

Ranní družina je výjimečně i pro žáky 2. stupně.

PROJEKT ROZKVETLÁ ZAHRADA Nehlsen

Naše škola se dlouhodobě věnuje ekologické výchově. Ta se vyučuje mezipředmětově. Pro výuku máme výborné podmínky, žáci se učí nejen ve třídách, ale mohou využívat naši školní naučnou stezku  i venkovní učebny ve školní zahradě. Ekologická výchova se učí nejen teoreticky, ale žáci si prohlubují své dovednosti tříděním odpadů ve škole, sběrem plastů a papíru, práci na školní zahradě, účastí na Dni Země a i v dalších projektech.

Ve školním roce 2017/2018 se naše škola zúčastnila projektu Rozkvetlá zahrada – vyhlášeném firmou Nehlsen. Byly zakoupeny různé cibulky, hlízy mečíků, jiřin, lilií a sazenice růží, které rozšířily naše „školní zahradní portfolio o květinový kopec“. Jsme moc rádi, že jsme se mohli projektu zúčastnit a doufáme, že v tomto školním roce bude projekt pokračovat. Jak se nám to povedlo? Přijďte navštívit naši zahradu nebo se potěšte několika fotografiemi  rozkvetlého záhonu květin.

Hana Bittová, Antonín Vavřač

 

Představujeme novou paní ředitelku Mgr. Lenku Šamanovou

Od letošního školního roku 2018/2019 bude Základní školu a mateřskou školu Písek ve funkci ředitele vést paní Mgr. Lenka Šamanová. Chceme vám novou paní ředitelku představit nejen po stránce profesní, ale i neformálně po stránce osobní. Na následujících řádcích budeme čerpat z osobního životopisu paní Šamanové i odpovědí, které nám na naše otázky poskytla.

Paní ředitelka studovala v letech 1986 až 1991 obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Své vysokoškolské vzdělání si postupně doplnila řadou odborných kurzů, z nichž jmenujeme: kurz „Koordinátora školního vzdělávacího programu, kurzy ke zdokonalování angličtiny na úrovni B2, metodický kurz Cork – Irsko – SELL (Staging English Language Learning), vzdělávací program „Studium pro ředitele škol a školských zařízení“, eTwinning Plus Contact Seminar – Krakov, kurz European Sharing Views – Making sense of the world through multimedia – Almada – Portugalsko, seminář Erasmus+ contact seminar – Brugy – Belgie, kurz práce v systému INSPIS, letní školu Tvoříme s iPadem a pro iPad, dále projekt Cesta zaměřený na rozvoj kolegiální podpory a Letní školu Hejného matematiky.

Paní Šamanová doposud učila na základních školách v Hrádku a Jablunkově. Ze svých organizačně manažerských dovedností jmenuje tyto, citujeme. „Dokážu vést tým spolupracovníků – metodik matematiky na prvním stupni ZŠ, byla jsem koordinátorem ŠVP na ZŠ Jablunkov, byla jsem jednatelem Spolku rodičů a přátel školy, jsem autorem a realizátorem projektů Etická výchova na ZŠ Jablunkov a Žijeme na Trojmezí (Multikultura) v rámci výzvy MŠMT, získala jsem pro školu finanční prostředky z programu Prazdroj lidem na vybavení řezbářské dílny, na dětské hřiště, na zahradní učebnu a dětské dopravní hřiště. Spolupracovala jsem s vedením školy na projektech Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 Na mezinárodní úrovni jsem vedla dva projekty spolupráce v programu Comenius. Každoročně se zapojuji do projektů v programu eTwinning. V roce 2015 jsem díky svým kolegům získala ocenění Výrazná pedagogická osobnost roku u příležitosti Dne učitelů (Maravskoslezský kraj). Působila jsem jako koordinátor BESIP pro školy Jablunkovska ve spolupráci s odborem dopravy MěÚ Jablunkov.“

Na neformální osobní otázky paní ředitelka odpovídala následovně. „Jaké jsou vaše životní vzory?“ „Vzorem je pro mě každý člověk, který je sám se sebou spokojený, šíří kolem sebe laskavost a vlídnost. Vím o sobě, že i přes svůj věk se mám stále čemu učit, chci-li být alespoň pro některé takovým vzorem i já.“

„Kterých hodnot si vážíte?“ „Důležitá je pro mne spokojená rodina, práce, která se stane člověku koníčkem. Okolí, které je na stejné vlně a tvoří prospěšné, udržitelné věci.

„Proč jste si zvolila profesi učitele?“ „Práce učitele mne vždy lákala. Hned po gymnáziu jsem chtěla na pedagogickou fakultu obor tělocvik/biologie. Tam mě bohužel nevzali a začala jsem učit jako nekvalifikovaná učitelka na prvním stupni na Základní škole v Hrádku. V mé první třídě bylo 36 dětí, z toho polovina čtvrťáků a polovina druháků. Práce byla velmi náročná, ale natolik zajímavá, že jsem se rozhodla pro dálkové studium učitelství 1. stupně. V oboru je totiž výuka přírodovědy i tělesné výchovy.

„Co vás na dětech (nejen ve škole) baví a oslovuje?“ „Je pravda, co nám kdysi řekla jedna lektorka: „Učitelem prvního stupně se stávají většinou lidé, kteří svou profesi pravdu chtějí dělat. Odměnou pedagogům je to, že pozitivní energie, která se přenáší z dětí na učitele, jim dovolí dlouho zůstat duchem mladými.“ S tím souhlasím. Mám stále dostatek energie věnovat se novým projektům, dále se vzdělávat, objevovat nové metody učení, které pomohou dětem lépe se připravit pro život.“

„Čeho byste chtěla ve škole (případně v životě) ještě dosáhnout?“ „Chtěla bych vytvářet podmínky pro to, aby všichni mí kolegové došli k tomu, co potřebují. Aby se učitelé scházeli a diskutovali nad způsobem výuky, kterou spolu sdílejí v podobě vzájemných hospitací, tandemových hodin a podobně. Aby měli potřebu spolupráce ve prospěch zkvalitnění vlastní výuky, aby byli příkladem žákům a dětem jako lidé, kteří se sice umí přizpůsobit moderní době, která nás nutí používat moderní prostředky ke komunikaci a vzdělávání, učit se cizím jazykům, ale aby byli lidmi, kteří uznávají zásadní hodnoty života –  dobro, zdraví, krásu, pravdu a lásku.“

zpracoval Ing. Mgr. Josef Byrtus