Beskydy pod lupou

Naše škola se zapojila do tříletého projektu Beskydy pod lupou jako spolupracující subjekt příjemce dotace infinity-progress z.s.  (Ursus zážitkové centrum v přírodě).

Více informací na ursuscentrum.cz

Název:  Beskydy pod lupou

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Č. projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008251

ESF