Archiv autora: admin

Ranní provoz školy

Vážení rodiče,

škola se pro žáky otevírá v 7:25 hodin. Žádáme proto rodiče, aby své děti přihlásili do ranní družiny anebo aby zajistili příchod tak, aby děti nemusely čekat před školou.

Výjimka pro vstup do školy před 7:25 hodinou platí pouze pro děti, které navštěvují ranní družinu anebo pro děti dojíždějící, které se u paní školnice prokážou průkazkou.

Ranní družina je výjimečně i pro žáky 2. stupně.

PROJEKT ROZKVETLÁ ZAHRADA Nehlsen

Naše škola se dlouhodobě věnuje ekologické výchově. Ta se vyučuje mezipředmětově. Pro výuku máme výborné podmínky, žáci se učí nejen ve třídách, ale mohou využívat naši školní naučnou stezku  i venkovní učebny ve školní zahradě. Ekologická výchova se učí nejen teoreticky, ale žáci si prohlubují své dovednosti tříděním odpadů ve škole, sběrem plastů a papíru, práci na školní zahradě, účastí na Dni Země a i v dalších projektech.

Ve školním roce 2017/2018 se naše škola zúčastnila projektu Rozkvetlá zahrada – vyhlášeném firmou Nehlsen. Byly zakoupeny různé cibulky, hlízy mečíků, jiřin, lilií a sazenice růží, které rozšířily naše „školní zahradní portfolio o květinový kopec“. Jsme moc rádi, že jsme se mohli projektu zúčastnit a doufáme, že v tomto školním roce bude projekt pokračovat. Jak se nám to povedlo? Přijďte navštívit naši zahradu nebo se potěšte několika fotografiemi  rozkvetlého záhonu květin.

Hana Bittová, Antonín Vavřač

 

První dny ve školce u předškoláků

Po prázdninách, milé děti,
vítáme vás, toto letí!
Vstupte do naší školičky,
jmenujeme se Sovičky!

Tato básnička uvítal všechny hned při vstupu do šatny. Ještě najít svojí značku a hurá do třídy.
První dny jsme se seznamovali navzájem, určili jsme si pravidla naší třídy a hlavně vyprávěli zážitky z prázdnin. Děti byly poučeny o bezpečnosti při pobytu ve školce a venku.
Chodíme hodně ven, na hřište, zahradu , ale i na vycházky do blízkého okolí. Zpíváme, tancujeme, hrajeme hry na těto, které se učíme pojmenovat.

Cvičení v přírodě – 4. a 5. ročník

V pátek 14. září se uskutečnilo tradiční „Cvičení v přírodě“. Žáci 4. a 5. ročníku vykročili za nepříliš příznivého počasí vstříc pohybu směrem na Písečnou. V nádherném sportovním areálu, který přímo vybízí k různým pohybovým aktivitám, žáci závodili a soutěžili. Do různých sportovních disciplín se zapojili všichni žáci. Den plný pohybu se vydařil a už se těšíme na další aktivity.

Mgr. Alena Matuszná
Mgr. Jaromíra Olšarová

Cvičení v přírodě 1. – 3. třída

Pátek 14. září  se žáci 1. stupně vydali na Cvičení v přírodě. Nejmladší děti z 1. a 2. třídy směřovaly ke katolickému kostelu a pak dál do blízkého lesa.Třeťáci došli až na Kempaland, vyzkoušeli si cvičení na posilovacích strojích a pak také zamířili do lesa. Cestou jsme společně poznávali dopravní značky, všímali si rostlin a zvířat a vyprávěli si o nich. V lese si pak děti pohrály s přírodninami a některé přitom nacházely množství hub. S plnými hrstmi hříbků jsme se radostně vraceli do školy. I když nám tentokrát počasí příliš nepřálo, nezmokli jsme a hlavně jsme prožili školní den trochu jinak.

Mgr. Šárka Vodadová

Představujeme novou paní ředitelku Mgr. Lenku Šamanovou

Od letošního školního roku 2018/2019 bude Základní školu a mateřskou školu Písek ve funkci ředitele vést paní Mgr. Lenka Šamanová. Chceme vám novou paní ředitelku představit nejen po stránce profesní, ale i neformálně po stránce osobní. Na následujících řádcích budeme čerpat z osobního životopisu paní Šamanové i odpovědí, které nám na naše otázky poskytla.

Paní ředitelka studovala v letech 1986 až 1991 obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Své vysokoškolské vzdělání si postupně doplnila řadou odborných kurzů, z nichž jmenujeme: kurz „Koordinátora školního vzdělávacího programu, kurzy ke zdokonalování angličtiny na úrovni B2, metodický kurz Cork – Irsko – SELL (Staging English Language Learning), vzdělávací program „Studium pro ředitele škol a školských zařízení“, eTwinning Plus Contact Seminar – Krakov, kurz European Sharing Views – Making sense of the world through multimedia – Almada – Portugalsko, seminář Erasmus+ contact seminar – Brugy – Belgie, kurz práce v systému INSPIS, letní školu Tvoříme s iPadem a pro iPad, dále projekt Cesta zaměřený na rozvoj kolegiální podpory a Letní školu Hejného matematiky.

Paní Šamanová doposud učila na základních školách v Hrádku a Jablunkově. Ze svých organizačně manažerských dovedností jmenuje tyto, citujeme. „Dokážu vést tým spolupracovníků – metodik matematiky na prvním stupni ZŠ, byla jsem koordinátorem ŠVP na ZŠ Jablunkov, byla jsem jednatelem Spolku rodičů a přátel školy, jsem autorem a realizátorem projektů Etická výchova na ZŠ Jablunkov a Žijeme na Trojmezí (Multikultura) v rámci výzvy MŠMT, získala jsem pro školu finanční prostředky z programu Prazdroj lidem na vybavení řezbářské dílny, na dětské hřiště, na zahradní učebnu a dětské dopravní hřiště. Spolupracovala jsem s vedením školy na projektech Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 Na mezinárodní úrovni jsem vedla dva projekty spolupráce v programu Comenius. Každoročně se zapojuji do projektů v programu eTwinning. V roce 2015 jsem díky svým kolegům získala ocenění Výrazná pedagogická osobnost roku u příležitosti Dne učitelů (Maravskoslezský kraj). Působila jsem jako koordinátor BESIP pro školy Jablunkovska ve spolupráci s odborem dopravy MěÚ Jablunkov.“

Na neformální osobní otázky paní ředitelka odpovídala následovně. „Jaké jsou vaše životní vzory?“ „Vzorem je pro mě každý člověk, který je sám se sebou spokojený, šíří kolem sebe laskavost a vlídnost. Vím o sobě, že i přes svůj věk se mám stále čemu učit, chci-li být alespoň pro některé takovým vzorem i já.“

„Kterých hodnot si vážíte?“ „Důležitá je pro mne spokojená rodina, práce, která se stane člověku koníčkem. Okolí, které je na stejné vlně a tvoří prospěšné, udržitelné věci.

„Proč jste si zvolila profesi učitele?“ „Práce učitele mne vždy lákala. Hned po gymnáziu jsem chtěla na pedagogickou fakultu obor tělocvik/biologie. Tam mě bohužel nevzali a začala jsem učit jako nekvalifikovaná učitelka na prvním stupni na Základní škole v Hrádku. V mé první třídě bylo 36 dětí, z toho polovina čtvrťáků a polovina druháků. Práce byla velmi náročná, ale natolik zajímavá, že jsem se rozhodla pro dálkové studium učitelství 1. stupně. V oboru je totiž výuka přírodovědy i tělesné výchovy.

„Co vás na dětech (nejen ve škole) baví a oslovuje?“ „Je pravda, co nám kdysi řekla jedna lektorka: „Učitelem prvního stupně se stávají většinou lidé, kteří svou profesi pravdu chtějí dělat. Odměnou pedagogům je to, že pozitivní energie, která se přenáší z dětí na učitele, jim dovolí dlouho zůstat duchem mladými.“ S tím souhlasím. Mám stále dostatek energie věnovat se novým projektům, dále se vzdělávat, objevovat nové metody učení, které pomohou dětem lépe se připravit pro život.“

„Čeho byste chtěla ve škole (případně v životě) ještě dosáhnout?“ „Chtěla bych vytvářet podmínky pro to, aby všichni mí kolegové došli k tomu, co potřebují. Aby se učitelé scházeli a diskutovali nad způsobem výuky, kterou spolu sdílejí v podobě vzájemných hospitací, tandemových hodin a podobně. Aby měli potřebu spolupráce ve prospěch zkvalitnění vlastní výuky, aby byli příkladem žákům a dětem jako lidé, kteří se sice umí přizpůsobit moderní době, která nás nutí používat moderní prostředky ke komunikaci a vzdělávání, učit se cizím jazykům, ale aby byli lidmi, kteří uznávají zásadní hodnoty života –  dobro, zdraví, krásu, pravdu a lásku.“

zpracoval Ing. Mgr. Josef Byrtus

Projekt Matematika pro 21. století

Přípravný týden začal letos pro učitele velmi hekticky. Naše škola již druhým rokem realizuje projekt EU s názvem Matematika pro 21. století. V rámci tohoto projektu se pedagogičtí pracovníci 2. stupně zúčastnili 32 hodinového semináře v oblasti inkluze a pedagogové 1. a 2. stupně 32 hodinového semináře v oblasti matematiky. V semináři o inkluzi byli pedagogové seznámeni s legislativními změnami, s novými trendy v přístupu k žákům s poruchami učení a chování, v rámci workshopů si prakticky vyzkoušeli, jak řešit některé složité situace. Velice důležitou částí semináře bylo sdílení zkušeností učitelů a lektorky z různých úhlů pohledu.

Matematický seminář se věnoval využití tabletů s inovovanými počítačovými programy, učitelé si vyzkoušeli zajímavé pomůcky pro výuku geometrie, rovněž si sami vyrobili pomůcky pro zpestření výuky matematiky. I když učitelé matematiky využívají ve výuce spoustu inovativních pomůcek, v rámci sdílení zkušeností se i tak dokázali vzájemně překvapit.

Tento projekt v rámci Šablon I bude v prosinci ukončen, ale pedagogové již nyní připravují jeho pokračování. Nový projekt Šablony II bude zaměřen na různé vzdělávací aktivity pro naše žáky základní i mateřské školy.

Hana Bittová, Tomáš Minks

 

Organizace školního roku 2018/2019

Zahájení školního roku pondělí 3. září 2018
Ředitelské volno čtvrtek 3. ledna – pátek 4. ledna 2018
Podzimní prázdniny pondělí 29. října – úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny 22. prosince 2018  – 2. ledna 2019
Jednodenní pololetní prázdniny pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny 18. února – 24. února 2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. dubna 2019
Ukončení školního roku pátek 28. června 2019
Nový školní rok 2019/2020 pondělí 2. září 2019

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Od 3. 9. bude zahájen běžný provoz v mateřské škole. Děti se scházejí od 6:30 hodin. Provoz v mateřské škole je do 16:00.

V základní škole zahájíme školní rok v 7:45 hodin ve třídách.
První školní den ukončíme mezi 9:00 a 9:30 hodin.

V úterý a ve středu se budeme učit podle zvláštního rozvrhu (třídnické práce, třídní řády).

První třída (stará budova 2. patro) do 11:00 pak oběd
Druhá až pátá třída do 11:20 pak oběd
Druhý stupeň do 12:15 pak oběd

Od čtvrtku se učíme podle rozvrhu.
V letošním školním roce nabízíme zákonným zástupcům žáků prvního stupně možnost využít školní družinu i ráno od 6:30 do 7:30 hodin.
Ranní družinu zprovozníme při zájmu minimálně 20 dětí docházejících průměrně 4 krát za týden.
Školní družina bude odpoledne i ráno v provozu od úterý 4. 9. 2018.
Provoz družiny je odpoledne od 11:30 do 16:00 hodin.

Těší se na vás kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků školy.

Mokré odpoledne a Jablunkovské dvorky

Školní rok se chýlí ke svému konci a my jsme si jej se Školní družinou zpestřili dvěma akcemi. První akcí byl již druhý ročník Mokrého odpoledne, kdy na děti čekaly soutěže s vodou. Také při tom měly za úkol se pořádně osvěžit a přečkat tak nejteplejší den týdne. Což se nám také velmi úspěšně povedlo :-). Dne 26. 6. 2018 jsme navštívili Jablunkovské centrum kultury a informací JACKI , kde jsme měli možnost obdivovat práci řezbářů a grafiků. Vysvětlili nám, jak pracují, jaké materiály a nástroje ke své práci používají. Děti si mohly vyzkoušet, jak se ryje do mýdla. Na závěr výletu jsme si zašli na výbornou zmrzlinu. Děkujeme všem dětem za krásný rok ve školní družině a přejeme nádherné slunečné a pohodové prázdniny.

vychovatelky ŠD

Zahraniční exkurze Łeba (PL)

Ve středu 13.6.2018 v brzkých ranních hodinách se žáci 9. tříd sešli před ZŠ Písek a vydali se na 11-ti hodinovou cestu za mořem. Jejich cílem bylo polské město Łeba.

Přesně v poledne zaparkoval autobus před Ośrodkem wypoczynkowym Słowiniec. Jelikož na ubytování bylo ještě brzo, naše  první kroky vedly k Baltskému moři. I přes jeho nízkou teplotu se odvážlivci šli koupat. Po návratu jsme se ubytovali a krátce na to pro nás přijely žluté Dinobusy, které nás zavezly do Łeba parku. Zde se žáci báli v „Zamku strachu“, prošli „Labyrint magicznych luster“, zajezdili si na „ Rowerach wodnych“ mezi maketami majáků a celý park si prohlídli z 27m vysokého „ Koła młyńskiego“. Velký zájem byl i o „Zjeżdżalnie wodne”, kde žáci sjížděli na raftech tobogány. Celým areálem nás prováděli dinosauři. Těsně před koncem prohlídky jsme navštívili 7D kino. Po návratu nás již čekala večeře formou bufetu a po ní jsme vyrazili na procházku do přístavu a na pláž.

Další den ráno po snídani jsme se vydali na písečné duny (Wydma Rąbka). Připadali jsme si jako na poušti, vlevo však bylo vidět jezero Łebsko a vpravo Baltské moře. To nás velmi lákalo, a tak jsme se vydali na pláž, kde nás ohromila spousta barevných kamínků ležících v písku. Bylo tam tak krásně, že jsme se prošli podél pobřeží. Jelikož jsme byli v Słowinském národním parku, tam i zpět nás „svezly“ ekologické elektrobusy – Melexy. Ty nám ušetřily spoustu času, a tak jsme se mohli po obědě nechat elektrovláčkem převézt do Power parku, kde někteří zájemci závodili v motokárách nebo zdolávali lanovou stezku. I na moře zbylo dost času a opět jsme se koupali, tentokrát ve větším počtu. Na pobřeží vznikla i kareta z písku. Hladoví jsme se navečeřeli a poté se opět vydali na promenádu města Łeba. Tam jsme si většinou dali gofry nebo zmrzlinu.

Poslední den jsme po snídani vyrazili autobusem do Gdaňska, kde na nás již čekal katamarán Rubin, který nás zavezl do města Sopot. Zde jsme se prošli po nejdelším dřevěném molu Evropy a poté navštívili město samotné. V 16 hodin už na nás čekala loď, která nás odvezla zpět do Gdaňska. Cesta trvala zhruba 1 hodinu a loď plula, jak po otevřeném moři, tak technickým přístavem, kde bylo mnoho nákladních lodí. Na břehu jsme také mohli obdivovat pomník Westerplatte, připomínající místo, kde Německá vojska napadla Polsko, a tím začala 2. světová válka. Po příjezdu do přístavu jsme si ještě prohlédli historické město Gdaňsk, občerstvili se, nakoupili chybějící suvenýry a v 19:30 se vydali zpět domů. Ve 4:30 již na mnohé žáky u školy čekali jejich rodiče a všichni jsme se plni krásných zážitků rozešli do svých domovů.

Exkurze URSUS Dolní Lomná

Ve čtvrtek 14. června jsme všichni z logopedické třídy,  navštívili zážitkové a vzdělávací centrum URSUS . Ve dni plném uplakaného počasí jsme cestovali autobusem do Dolní Lomné, kde si pro nás zaměstnanci připravili program s názvem Medvídkovo království. Namísto venkovní zahradní expozice, kterou znemožnil déšť, jsme zhlédli film O nezbedném svišti.  Dozvěděli jsme se plno novinek o vzniku a historii Beskyd, o zdejších zvířecích obyvatelích, vodě, kytičkách a mnoho jiných zajímavostí. Příjemné dopoledne plné zážitků a poznání jsme zakončili vydatným obědem. Déšť a nečas nás nerozladil, celý den jsme si užili na výbornou!

Mezinárodní závody v polském Szczyrku

Stalo se již nepsaným pravidlem, že se naše škola účastní Mezinárodních závodů a soutěží v silničním provozu v družební škole v polském Szczyrku. Letos naši školu reprezentovali žáci z prvního i druhého stupně.

Poměřit své síly s polskými dětmi a mládeží jsme vyrazili v pátek 8. června 2018 v počtu 16 žáků a tří pedagogů. Druhou třídu reprezentovali dva žáci, třetí třídu rovněž dva žáci, šest žáků bylo ze šestých tříd a rovněž šest z osmé třídy. Doprovázeli je paní učitelky Hana Bittová, paní učitelka Ivona Ćmielová a pan učitel Josef Byrtus. Soutěžili jsme hned v několika disciplínách – jízdě zručnosti na kole, výtvarné soutěži a testech o pravidlech silničního provozu. A protože naši žáci byli opravdu zruční, výtvarně tvořiví a nepostrádali rovněž potřebné vědomosti, obdrželi jsme hned dva diplomy za druhé místo – ten získala děvčata z naší druhé a třetí třídy a za místo první, které získali v celkovém umístění naši starší žáci. Zlatým hřebem programu (kromě chutného obědu s jahodami) bylo vyhlášení vítězů, na kterém se losovalo rovněž o tři moderní jízdní kola. Jedno z nich, za velkých ovací, putovalo i k nám, konkrétně do obce Bukovec, ke šťastnému výherci z řad našich žáků.

Výhercům gratulujeme a všem zúčastněným žákům i pedagogům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.