Zpráva pro rodiče žáků 9. třídy

 Vážení rodiče, chtěla bych Vás informovat o uzávěrce přihlášek na střední školy, které vyžadují v rámci přijímacího řízení talentovou zkoušku (sportovní gymnázium, konzervatoř apod.). Přihlášky na tyto střední školy musí být odevzdány do 30. 11. 2018. Doručení přihlášek na školu je možné osobně nebo poštou – doporučený dopis. K přihláškám je potřeba také lékařské potvrzení o způsobilosti dítěte, proto by bylo dobré přihlášky řešit už koncem října. Žáci spolu s třídní učitelkou Mgr. Kalužovou vytvořili na chodbě koutek „Burza škol“, ve kterém naleznou přehledy spolu s letáky středních škol a učilišť. Součástí koutku jsou i informace o dnech otevřených dveří daných škol. Ráda bych Vás také pozvala na třídní schůzky, které se uskuteční 15. 11. 2018. V 15:30 bude v jídelně porada SRPD a po ní v 9. třídě (2. patro vlevo v nové budově) asi od 16:00 proběhne prezentace některých středních škol a učilišť se zástupci, kteří zodpoví Vaše případné dotazy. Po té Vás seznámím s principem přijímacího řízení. S pozdravem

Mgr. Markéta Wiszczorová (výchovný poradce)