Tradiční Den Země

V pátek dne 4. května 2018 za mírně nepříznivého počasí, které se ovšem v průběhu dne vylepšilo, žáci druhého stupně absolvovali tradiční Den Země.

Šesťáci, sedmáci a jediná osmá třída rozdělená na dívky a chlapce absolvovali celkem šest stanovišť s připravenými úkoly. Na hřišti měla paní učitelka Ivona Ćmielová nachystány nejen závodivé hry – chůdy, hod oštěpem, ale také kvíz a skládačku. K tématu stromu se žáci nejblíže dostali na stanovišti pana učitele Tomáše Minkse, kde měřili výšku vytypovaného stromu, jeho obvod, průměr kmene, plochu listů a počítali letokruhy. Došlo také na práci s buzolou, odhad vzdálenosti a určovaní světových stran pomocí hodinek. Zápalky, kotlík, trojnožka, voda a byliny se staly základními pomůckami na stanovišti pana učitele Josefa Byrtuse, kde měli žáci za úkol rozdělat oheň, uvést do varu vodu v litinovém kotlíku, nasbírat vhodné byliny, uvařit čaj a pomocí květů i ostatních přírodnin jej naaranžovat na stůl. Nutno podotknout, že nejedna skupina si svůj skvěle připravený čaj také vypila. Být na stanovišti paní učitelky Hany Bittové a nesetkat se s anglickým jazykem snad ani není možné. Kromě anglických vtipů žáci navíc poznávali připravené rostliny a určovali názvy stromů, jímž patřila předložená kůra. Paní učitelka Zdeňka Branná přistoupila ke svému stanovišti s fortelem fyzika. Žáci počítali spotřebu vody stromu za den, měsíc i rok a pomocí kapátka zjišťovali, kolik kapek je obsaženo v 10 ml vody. Uměleckým stanovištěm by se dalo nazvat místo, kde žáci pod vedením paní učitelky Jitky Lipowské tvořili básně, kreslili plakáty a navíc ještě zpívali.

Den plný kreativity se s námi nakonec rozloučil přívětivě svítícím sluncem.

Ing. Mgr. Josef Byrtus