Mezinárodní sportovní hry obce Písek „O POHÁR STAROSTKY OBCE PÍSEK“

 

Za krásného slunečného počasí se ve dnech 10. – 11. 5. 2018 uskutečnily Mezinárodní sportovní hry obce Písek. Akce, která byla určena pro žáky základních škol, se zúčastnili závodníci z naší školy, sousední Písečné a dvou partnerských škol, Gogolina a Szczyrku v Polsku. Soutěžilo se v osmi kategoriích a třech sportovních disciplínách. Soutěží se zúčastnilo rekordních 128 žáků.

První den čekal na soutěžící cyklistický závod do vrchu, po kterém naši polští sousedé zdolali deset kilometrů dlouhou procházku z Trojmezí přes Hrčavu a Gírovou na Studeničné, kde byli ubytováni. Druhý den si žáci prvního stupně vyzkoušeli lehkoatletický trojboj, jehož součástí byl skok do dálky (skok z místa pro nejmladší), běh na 60 metrů a hod kriketovým míčkem. Jejich starší spolužáci, kteří již navštěvují druhý stupeň, si to rozdali v turnaji ve stolním tenisu odehrávajícím se v tělocvičně naší školy.

Závěrem celého klání byl každý účastník sportovních her odměněn účastnickým diplomem a drobnou cenou. První tři závodníci v obou soutěžních disciplínách (v každé kategorii) dostali hodnotné ceny, diplomy a medaile. Soutěžící, kteří uspěli nejlépe v obou soutěžních disciplínách, pak byli oceněni pohárem starostky obce Písek. Nejúspěšnějšími sportovci v jednotlivých kategoriích byli: Lenka Trombíková, Dominik Sojka, Barbora Ćmielová, Matyáš Minks, Lenka Janiczková, Ondřej Cmiel, Sára Jochymková a Vojtěch Kobielusz.

Chtěli bychom poděkovat starostce obce Písek paní Věrce Szkanderové, bez jejíž štědré pomoci a maximální nápomoci bychom tyto sportovní hry zdaleka nemohli zorganizovat v takovém rozsahu, pracovníkům obecního úřadu, kteří rovněž přidali ruku k dílu, panu Stanislavu Kobieluszovi za výpomoc během turnaje a poskytnutí pálek pro stolní tenis. Zvláštní poděkování pak patří všem rozhodčím a učitelům, kteří rovněž pomáhali se zdárným průběhem akce. Letošní mezinárodní sportovní hry byly, co se rozsahu týče, největší sportovní akcí pořádanou Základní školou a Obecním úřadem v Písku za posledních dvacet let.

Během celé akce se soutěžilo v rámci fair-play a na hřištích vládl nejen boj, ale taky zábava a partnerství. Došlo k mnoha přátelským výměnám a hrám mezi účastníky všech škol navzájem a tyto aktivity ještě více prohloubily již tak dobré vztahy mezi dětmi z Písku a polských partnerských škol. Již nyní se těšíme na další ročník, který by se měl konat za dva roky.

Mgr. Petr Sikora, garant projektu