Vynášení Mořeny

Zimu, sníh, klouzání a koulování, toho jsme si už užili dost! Jak jenom to jaro přivolat? Děti společně s paní učitelkou vyrobily Mořenu a pozvali ostatní kamarády, aby jí hodily do řeky. Tím jsme poslali zimu pryč a s nazdobenými větvičkami jsme si do školky přinesli jaro. Hurá! Podařilo se! Už druhý den krásně svítilo sluníčko.

H.Hradilová, uč. MŠ