Velikonoce – svátky jara

Zimu se nám podařilo vyhnat , a tak jsme si hned vyzkoušeli, jak se sází /nechali jsme naklíčit fazole a zasadili do truhlíku, dnes už se pnou po okně/. Jaro má i svůj svátek – velikonoce. Ukázali jsme si všechny symboly, které k nim patří a vyfouknutá vajíčka ozdobili levandulí. Ta, co nám zbyla, nám posloužila k soutěžím.

Do košíku jsme jedno odpoledne dali před vchod do školky mrkvičku pro zajíčka a představte si, zajíček si ten košík vzal a druhý den jsme od něho dostali dopis, že nám děkuje, a že nám taky něco dá, ale musíme si to najít. Tak jsme se vydali podle žlutých fáborků, u kterých jsme museli plnit různé úkoly, až jsme došli ke kostelu. Tam označená cesta skončila, tady někde ten košík musí být! Opravdu, byl schovaný pod stromem a v něm sladkosti od zajíčka!

H.Hradilová, uč.MŠ