Kritéria pro přijetí do MŠ

1. Trvalý pobyt

a) dítě s trvalým pobytem v obci

2. Věk dítěte

a) dítě s povinnou předškolní docházkou

b) dítě 3-leté a stařší dítě

c) dítě mladší 3let (dítě mladší 3let musí v den nástupu do mateřské školy tj. 1.9.2018 dosáhnout 2let věku)

3. Zdravotní stav dítěte

a) povinné očkování (ze zákona)

b) zdravotní způsobilost dítěte, doporučení od pediatra či školského poradenského zařízení

4. Sourozenci dítěte

a) dítě, jehož starší sourozenec školu již navštěvuje

5. Sociální kritéria

a) sociální potřebnost dítěte (osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, dítě samoživitele/samoživitelky)

6. Kritérium pro přijetí do logopedické třídy – dodržení stanovené lhůty pro dodání podkladů

z SPC, logopedické ambulance, do 30.4.2018

V Písku dne 1. 4. 2018

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2018 (PDF)