Dějepisná exkurze žáků šestých tříd ve školním roce 2017/2018

Příjemně jarní úterní dopoledne dne 24. dubna bylo vyhrazeno dějepisné exkurzi žáků šestých tříd, kteří zatím probrali období pravěku a zabývají se starověkými kulturami.

Od školy jsme vyrazili vlastním autobusem nejdříve do lokality Belko v nedalekém Hrádku. Zde bylo našim úkolem získat povědomí o staré obchodní cestě vedoucí z knížecího Těšína směrem do Uher, kterou střežila řada středověkých tvrzí, z nichž dvě se nacházely na katastrálním území dnešního Hrádku. Vítaným zpestřením v lokalitě Belko byla pověst o loupeživém rytíři, jehož nekalý život se mu přeci jen nakonec nevyplatil. Po prohlídce známého skaliska nad Olzou (Olší), žáci lehce rozlišili mezi pravdivými a smyšlenými částmi staré legendy a také se ozvali: „Sokem z téhle skály se přece Belko nemohl zabít,“ tvrdili.

Druhým významným místem, kam jsme měli namířeno, byl již zmíněný knížecí Těšín. Pro nedostatek času jsme mohli navštívit jen Zámecký vrch. Aniž jsme tušili, čekalo tam na nás příjené překvapení. Naše zastávka u rotundy sv. Václava a sv. Mikuláše – jedné z nejstarších památek Slezska – byla pro tentokrát spojena nejen s výkladem, ale i návštěvou interiéru obvykle uzavřené stavby. A tak jsme si směli prohlédnout vnitřní část apsidy s kamenným oltářem, kamenné klenutí stropu i pavlač podepřenou románskými sloupy a valenou klenbou. Od rotundy jsme zamířili k vyhlídce na hradbách a jediné dochované Piastovské věži. Nedostatek času nám nakonec zabránil navštívit ještě známu Studnu Tří bratří a Těšínské Benátky. Tak snad možná příště.

Od 10,00 hodin jsme měli již objednán rozšířený program prohlídky v Archeoparku Podobora. Vedeni profesionální průvodkyní jsme se nejdříve seznámili s historií lokality, archeologickým výzkumem i nejcennějšími vykopávkami. Prošli jsme všechna tři nádvoří hradiště a na akropoli se setkali s polozemnicemi i nadzemnicemi slovanského typu, hospodářským zázemím hradiště i pecí na tavení železa a kultovním místem starých Slovanů. Ovšem namlet si mouku na žernovu nebo si zastřílet z luku bylo ještě zajímavější, než samotná prohlídka staveb. Inu kreativní akce je pro zvídavé žáky prostě přitažlivější než pasivní poslech, byť zajímavého výkladu.

Závěrem bych rád poděkoval všem žákům. Těšilo nás, že projevili o obsah exkurze zájem. Rovněž děkuji třídní učitelce Ing. Haně Bittové za pomoc při organizaci a panu učiteli Mgr. Tomáši Minksovi za milé zpestření dějepisného výkladu četnými výlety do světa hmyzu.

Ing. Mgr. Josef Byrtus, učitel dějepisu