Biologická olympiáda

Ve čtvrtek 12.dubna se zúčastnily 3 žákyně 7. B třídy okresního kola biologické olympiády ve Frýdku-Místku. Tématem letošního kola byl „Pohyb“ – pohyb buněk, rostlin, bezobratlých živočichů a obratlovců včetně člověka. Soutěž měla tři části: test teoretických znalostí, poznávání rostlin a živočichů a laboratorní práci. Naše děvčata se na soutěž připravovala tři měsíce a věnovala ji spoustu svého volného času. Olympiády se zúčastnilo celkem 33 žáků a žákyň základních škol a gymnázií.

Výsledky našich děvčat:

  4. místo Marie Kulková
11. místo Lenka Janiczková
13. místo Michaela Pyszková

Za úspěšnou reprezentaci školy děvčatům děkujeme.