Beseda – Sklípkani

V pátek 23. března přišel mezi žáky šestých tříd žák 9.B Dominik Sikora.

V rámci hodin přírodopisu, ve kterých právě v těchto dnech žáci probírají  pavoukovce, seznámil Dominik šesťáky s velice přitažlivou skupinou pavouků – se sklípkany, o jejichž anatomii, fyziologii a chovu se žáci dověděli spoustu zajímavostí, jak pomocí připravené prezentace,  tak i díky zvídavým dotazům šesťáků.

Dominik doma chová osm druhů sklípkanů (česky jsou tito pavouci často mylně označováni jako tarantule). Některé ze svých osminohých kamarádů přinesl do školy a s nimi také jednoho zástupce štírů.

Za pečlivě připravenou besedu Dominikovi děkujeme.