Odpoledne s pohádkou

V pátek 16. března 2018 se na naší škole konalo již tradiční Odpoledne s pohádkou. Děti se sešly v tělocvičně, kde zhlédly krátkou scénku o myšce, lesních zvířátkách a Gruffalovi. Tím bylo také nastíněno téma letošního zábavného odpoledne, a to zvířátka v pohádkách. Skupinky dětí navštívily postupně devět stanovišť, na kterých  se seznámily s knížkou o zvířátkách a pak plnily nejrůznější úkoly. Stanoviště nesla název Kvak a Žbluňk, Krteček, Ferda mravenec, Kocour v botách, Tři prasátka, Chytrá kmotra liška, Pejsek a kočička, Včelka Mája a také Gruffalo. Po splnění všech úkolů se děti sešly opět v tělocvičně, kde dostaly čokoládovou medaili. Poslední chvíle dětem zpříjemnila hudba, u které se vydováděly a pak spokojeně odešly domů.

Program pro děti připravila p. Karpecká z písecké knihovny, animátoři z třinecké knihovny a učitelky 1. stupně naší školy.
Přítomna byla také paní ředitelka Dagmar Adamová i paní starostka Věra Szkanderová. Ozvučení a hudbu zajistil p. Maceček.
Sponzorem celé akce byl OÚ Písek. Všem patří velký dík.

Mgr. Šárka Vodradová