Návštěva obecního úřadu

Ve středu 14. března navštívili žáci třetího ročníku obecní úřad. Žáky přivítala paní starostka Věra Szkanderová a seznámila je s chodem OÚ a odpovídala na dotazy žáků.

Na závěr dostali žáci taštičky s dárečky.

Tímto děkujeme paní starostce za milé přijetí a za dárečky.

Jaromíra Olšarová