Lyžařský výcvik ve školním roce 2017/2018

Tradiční lyžařský výcvik ve školním roce 2017/2018 se uskutečnil ve formě pětidenního pobytového kurzu na chatě Skalka v Mostech u Jablunkova. Od pondělí 19. února do pátku 23. února se kurzu zúčastnilo celkem 32 žáků pod vedením tří učitelů – vedoucí instruktorky paní Ivony Ćmielové, zdravotníka pana učitele Tomáše Minkse a pana učitele Josefa Byrtuse, instruktora.

Ukázalo se, že paní učitelkou zvolený termín byl velice příznivý, neboť počasí v prosinci a lednu zimním sportům vůbec nepřálo. Teprve počátkem února začalo výrazněji sněžit, a tak nám sněhová pokrývka na svazích Severky po celou dobu výcviku zcela postačovala.

Kurz byl zahájen v pondělí ráno. Žáci obdrželi nezbytné instrukce a poté jsme se vydali autobusem na nádraží v Návsí a odtud pokračovali vlakem do Mostů u Jablunkova, odkud jsme pěšky za pěkného slunného počasí vyrazili od železniční stanice ke Skalce. Chatař Josef Szotkowski nám zatím vyvezl lyže a všechna zavazadla ski busem do Lomné a odtud dále lavinou k chatě. Před polednem jsme dorazili na místo, ubytovali se a vydatně se naobědvali. Po nezbytném odpočinku jsme se odpoledne poprvé vydali na svah blízké sjezdovky. Žáci byli rozděleni do tří družstev podle svých lyžařských schopností. První a druhé družstvo si ještě onoho dne stihlo vyzkoušet celý náročný svah Severky, zatímco třetí družstvo s panem učitelem Minksem pilně pracovalo v mnoha případech na prvních krůčcích s lyžemi na nohou. Unaveni změnou denního režimu jsme se večer vrátili na chatu. Celých pět dnů nás provázel týž rytmus – ranní vstávání po sedmé hodině, snídaně, dopolední lyžování, oběd, odpolední lyžování, večeře, společný večerní program a před desátou pak večerka.

Příjemným zpestřením programu se stalo středeční odpoledne, na které paní učitelka Ivona Ćmielová a pan učitel Tomáš Minks v rámci odpočinku od lyžování nachystali program s řadou závodivých her a aktivit. Družstva, na která byli žáci rozděleni již od prvního dne kurzu, mohla sbírat body v hlasové navigaci se zavázanýma očima, v hodu do vytýčeného prostoru i v běhu a jízdě na talíři. O aktivitu připomínající zlatokopecké časy na Aljašce se pokusil pan učitel Josef Byrtus spolu s několika odvážlivci, kteří mu pomohli rozhořet vatru a rozžhavit zlatokopeckou pánev k pečení. Po notném úsilí odvážnější z účastníků kurzu mohli okusit poněkud přiškvařené, na ohni pečené brambory s kousky notně ožehlého kuřecího masa. Jelikož se z chaty Skalka občas naskytl ideální výhled na Malou Fatru, zkusili jsme si rovněž pojmenovat její nejvýraznější vrcholy. Při večerních soutěžích pak družstva vzpomínala na více než 1700 metrů vysoký Kriváň, typickou siluetu rozedraného Rozsutce, kupovitý Stoh i táhlý Chleb. Středeční večer obohatily scénky z olympijských her, které si žáci sami připravili a při kterých jsme se všichni notně nasmáli tak, že nám nechyběly ani přímé přenosy z olympijských her v televizi. Kdo se chtěl příjemně zklidnit, mohl se vždy těsně před spánkem zaposlouchat do vyprávění pohádkových i skutečných příběhů pana učitele Byrtuse. Naše poslední odpolední lyžování bylo doplněno přednáškou horské služby, která má na Polomu svou základnu. Pan Mrázek nás seznámil nejen s posláním horské služby, ale i s

konkrétní výstrojí, dopravními prostředky a výzbrojí, kterou ve své službě oddíl horské služby obvykle používá. Celý výklad byl navíc doplněn o řadu příkladů i zážitků z praxe i odpověďmi na konkrétní dotazy žáků.

Zlatým hřebem volnočasových aktivit byl bezesporu poslední čtvrteční večer. Nesl se ve znamení karnevalu masek, a především tolik očekávané diskotéky. Z masek se všem nejvíce líbila strašidelná mimina (Terka Byrtusová a Eva Szotkovská), cikánka Jolanda (Ivana Lysková) a čtyři řecké bohyně (Lenka Janiczková, Míša a Daniela Pyszkovy a Johanka Ćmielová), zatímco při diskotéce bylo patrné, že se všem líbí vše.

Na páteční dopoledne jsme měli naplánovány tradiční závody ve slalomu. Skvěle připravenou trať nám předali místní obětaví vlekaři, a tak jsme se mohli ihned po rozcvičce a prohlídce trati pustit do závodění. Jedinou komplikací byla hustá mlha. I přesto dokázala výsledné časy v cíli změřit paní učitelka Ćmielová, zatímco pan učitel Byrtus byl na startu a pan učitel Minks se obětavě ujal pořizování fotek všech závodících. A jak naše letošní poměřovaní lyžařských schopností a sil dopadlo, vidíte na výsledkových listinách:

Slalom hoši:

1. místo Cmiel Ondřej

2. místo Sikora Petr

3. místo Koždoň Adam

Slalom dívky:

1. místo Ćmielová Johana

2. místo Pavlusová Nela

3. místo Szotkowská Eva

Před polednem se rozdávaly ceny nejen vítězům závodů, ale i ocenění jednotlivým družstvům. Po obědě jsme se rozloučili s personálem Skalky, poděkovali vynikajícímu kuchaři Romanovi za jeho péči a vydali se plni dojmů, navíc bez vážnějších zranění, na zpáteční cestu domů.

Ing. Mgr. Josef Byrtus