Emoce do inteligence

V rámci eliminování  sociálně-patologických jevů v kolektivech dětí proběhla ve středu 14.3. v 1. a 2. třídě tzv. „loutková“ prevence pod názvem Emoce do inteligence. Odborné lektorky pracovaly s nejmladšími školními dětmi na vyjádření základních lidských pocitů jako je radost, smutek, strach a láska. Děti velice hezky spolupracovaly a především vyjádření strachu vedlo k živé diskuzi a svědčilo o tom, že děti v dnešní době zažívají díky internetu a televizním pořadům nepřiměřeně často pocit hrůzy  a je velmi důležitá důsledná kontrola toho, na co se děti dívají a společné rozhovory na toto téma.

Děkujeme lektorkám pí Svobodové a pí Cmielové za výbornou práci s dětmi a také SRPD, které tento preventivní program dětem zaplatilo.

Mgr. Lenka Minksová