Vánoční besídka

Stalo se tradicí, že před vánočními svátky děti připraví vystoupení.  Rodiče obdrželi texty, které s dětmi doma procvičovali, čímž si mohli vyzkoušet, jaké bude s budoucím školákem učení.
Pásmo písní a básniček vystřídalo divadlo, kde jsme si připomněli narození Ježíška. Popřáli jsme si ŠŤASTNÉ A VESELÉ a nový rok prožitý ve zdraví, lásce a porozumění!