Den prevence

V pátek 24. 10. připravily třídní učitelky 4. a 5. třídy ,společně s p. uč. Ivonou Ćmielovou , pro žáky svých tříd Den prevence. Žáci byli rozděleni do pěti skupin. Každá skupina postupně navštívila pět stanovišť, na kterých byla připravena k diskusi témata, týkající se první pomoci, bezpečnosti na silnici, hygienických návyků, návykových látek a nebezpečí internetu. Podle reakcí dětí byl tento program pro ně přínosem a obohatil je o nové znalosti.
Mgr. Šárka Vodradová